Performancebenchmarking af drikkevandselskaber i 2018

Drikkevandsselskabernes performancebenchmarkes inden for fem områder.

Sundhed

Forsyningssikkerhed

Energi og klima

Miljø

Sådan navigerer du i graferne

Nøgletal: For hvert område vises data for et antal nøgletal. Du kan vælge mellem at se de forskellige nøgletal i menuen til venstre i graferne.

Søg: Du kan fremsøge et specifikt vandselskab ved at stille cursoren efter luppen i søgefeltet og skrive selskabets navn eller finde selskabet i den vandrette menu med selskabsnavne

Viskelæder: Viskelæderet i grafens øverste højre hjørne fjerner markeringen af de valgte vandselskaber

Fuldskærmsvisning: Ved at klikke på den diagonale pil i nederste højre hjørne kan du få graferne vist i fuld skærm. 

Bemærk! På grund af stor datamængde, kan siden være længe om at loade. Graferne er alene udviklet til webbrug på pc og ikke til mobilbrug.