Performancebenchmarking af spildevandsselskaber

Spildevandsselskabernes performancebenchmarkes inden for følgende områder:

  • Sundhed
  • Forsyningssikkerhed
  • Energi og Klima
  • Miljø

Visse spildevandsselskaber er selskabsmæssigt opdelt, så nogle kun har rensning, mens andre kun har transport. Det er derfor ikke alle selskaber, der har indberettet på alle parametre.

Under Sundhed er der følgende nøgletal

Under Forsyningssikkerhed er der følgende nøgletal

Under Energi og Klima er der følgende nøgletal

Under Miljø er der følgende nøgletal