Performancebenchmarking af drikkevandselskaber

Drikkevandsselskaberne performancebenchmarkes inden for følgende områder:

  • Sundhed
  • Forsyningssikkerhed
  • Energi og Klima
  • Miljø

Under Sundhed er der følgende nøgletal

  • Andel af akkrediterede prøver som overholder kravene
  • Antal hændelser med mikrobiologiske overskridelser pr. mio. m3 drikkevand, der kan tilskrives vandforsyningens ansvar
  • Antal korrigerede hændelser med mikrobiologiske overskridelser pr. mio. m3 drikkevand, der kan tilskrives vandforsyningens ansvar
  • Antal planlagte akkrediterede mikrobiologiske drikkevandsprøver i forhold til antal lovpligtige mikrobiologiske drikkevandsprøver
  • Antal planlagte akkrediterede og ikke akkrediterede mikrobiologiske drikkevandsprøver i forhold til antal lovpligtige mikrobiologiske drikkevandsprøver
  • Se alle fem rapporter inden for sunhed, drikkevandselskaber

Under Forsyningssikkerhed er der følgende nøgletal

Under Energi og Klima er der følgende nøgletal

Under Miljø er der følgende nøgletal