Performancebenchmarking

Performancebenchmarking er et værktøj til dialog mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Ifølge vandsektorloven og bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber skal samtlige danske vandselskaber omfattet af vandsektorloven pr. 1. juni 2018 indberette data til Miljøstyrelsen omkring selskabernes performance inden for følgende fem områder:

  1. Sundhed
  2. Forsyningssikkerhed
  3. Energi
  4. Klima
  5. Miljø

Performancebenchmarkingen skal anvendes som et dialogværktøj mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Vejledning

Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning til indberetning af performancebenchmarking. Du kan finde vejledningen i boksen til højre. Her kan du også finde link til bekendtgørelsen om performancebenchmarking.

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet et notat, der i dybden beskriver baggrunden for tabellerne i kapitel 7 i vejledningen om energigevinst ved eksporteret og importeret biomasse samt energiindholdet i forskellige energikilde. Notat kan ses ved at klikke her.

I 2017 var det frivilligt, om vandselskaberne ville deltage i performancebenchmarking på baggrund af tal fra 2016.

Indberetning 

Fra 2018 skal alle selskaber omfattet af vandsektorloven deltage i performancebenchmarkingen på baggrund af data fra 2017. Indberetningen foregår elektronisk gennem virk.dk  

Resultater

Resultaterne af benchmarkingen i 2017 på baggrund af data fra 2016 kan ses her.

Resultater af benchmarkingen i 2018 på baggrund af data fra 2017, kan ses her.