Performancebenchmarking

Performancebenchmarking er et nyt værktøj til dialog mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Ifølge vandsektorloven og bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber skal samtlige danske vandselskaber omfattet af vandsektorloven pr. 1. juni 2018 indberette data til Miljøstyrelsen omkring selskabernes performance inden for følgende fem områder:

  1. Sundhed
  2. Forsyningssikkerhed
  3. Energi
  4. Klima
  5. Miljø

Performancebenchmarkingen skal anvendes som et dialogværktøj mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning til indberetning af performancebenchmarking. Du kan finde vejledningen i boksen til højre. Her kan du også finde link til bekendtgørelsen om performancebenchmarking.

Miljøstyrelsen har også fået udarbejdet et notat, der i dybden beskriver baggrunden for tabellerne i kapitel 7 i vejledningen om energigevinst ved eksporteret og importeret biomasse samt energiindholdet i forskellige energikilde. Notat kan ses ved at klikke her.

I 2017 var det frivilligt, om vandselskaberne ville deltage i performancebenchmarking på baggrund af tal fra 2016.

Resultaterne af benchmarkingen i 2017 for selskaber kan ses ved at klikke her. Bemærk at dette er en opdateret version af rapporten, der er offentliggjort 31. oktober 2017.

Samtlige data, der indgår i benchmarkingen i 2017, kan desuden ses her:
Drikkevand 2017 (excel-ark)
Spildevand 2017 (excel-ark)

I 2018 skal alle selskaber omfattet af vandsektorloven deltage i performancebenchmarkingen på baggrund af data fra 2017. Indberetningen foregår elektronisk gennem virk.dk