Kontaktudvalg

Til at følge udviklingen i vandsektoren er der nedsat et kontaktudvalg bestående af:

 • Miljøstyrelsen
 • DN (Danmarks Naturfredningsforening)
 • Dansk Miljøteknologi
 • DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening)
 • Danske Vandværker
 • KL (Kommunernes Landsforening)
 • DI (Dansk Industri)
 • Forbrugerrådet
 • Landbrug & Fødevarer
 • Erhvervsministeriet ved Forsyningssekretariatet
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • KTC (Kommunalteknisk chefforening)
 • Finansministeriet
 • FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører)

Læs kommissoriet for Kontaktudvalget

I forbindelse med evalueringen af vandsektorloven afgav kontaktudvalget en redegørelse. 

Læs kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven