Forbrugerindflydelse i vandselskaber

Der skal være forbrugerindflydelse i vandselskaber omfattet af vandsektorloven. I de forbrugerejede eller forbrugerstyrede vandselskaber er det sikret i forvejen, men i de kommunalt eller kommercielt ejede vandselskaber har forbrugerne ret til at vælge to medlemmer til vandselskabets bestyrelse eller et repræsentantskab, der udpeger bestyrelsesmedlemmer til vandselskabet.

I enkelte vandselskaber kan der være forhold, der betyder, at der kun skal vælges et bestyrelsesmedlem af forbrugerne. Det fremgår af bekendtgørelsen. Det enkelte vandselskab fastsætter selv de nærmere regler om, hvordan valget gennemføres. Reglerne skal være tilgængelige på vandselskabets hjemmeside.

Bestyrelsesmedlemmer i et vandselskab har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens rettigheder og pligter reguleres i øvrigt af selskabsloven.

Forbrugerindflydelsen er reguleret af bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber .

Hvor skal jeg henvende mig?

Har du spørgsmål til kontrollen med vandforsyningen, kan du henvende dig til din kommune, som fører tilsyn med din vandforsyning.