Strategi for cyber- og informationssikkerhed i vandsektoren 2023-2025

Den 15. december 2022 lancerede regeringen en ny National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 for at styrke indsatsen over for digitale trusler. Som led i udmøntningen af den nationale strategi har Miljøstyrelsen udarbejdet en strategi for cyber- og informationssikkerhed i vandsektoren i samarbejde med interessenter fra den danske vandsektor. Miljøstyrelsens strategi "Strategi for cyber- og informationssikkerhed i vandsektoren 2023-2025" udkom den 20. december 2022.

Strategien indholder seks udvalgte selvstændige initiativer, der skal implementeres inden for strategiens tidshorisont 2023-2025:

Initiativ 1: Udarbejde skabelon for it-sikkerhedspolitik til forsyningerne

Initiativ 2: Udarbejde skabelon for it-beredskabsplan til forsyningerne

Initiativ 3: Styrket samarbejde mellem Miljøstyrelsen og vandsektoren

Initiativ 4: Koordinering med EnergiCERT

Initiativ 5: Yderligere kortlægning af kritisk it-infrastruktur

Initiativ 6: Anbefalinger til vandsektoren om konkrete tiltag

 Du kan læse nærmere i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i vandsektoren 2023-2025.

Decentral enhed for cyber- og informationssikkerhed i vandsektoren

Miljøstyrelsen har per 1. januar 2023 oprettet en decentral enhed for cyber- og informationssikkerhed i vandsektoren (DCIS), som skal forstærke og udbygge vandsektorens modstandsdygtighed over for cybertrusler. Enheden vil kunne kontaktes i åbningstiden i tilfælde af cyberhændelser, der vedrører vandsektoren.

Kontaktoplysninger

Mail: Obfuscated Email

Telefon: +45 61 36 97 25

Åbningstid: 8-16 på hverdage.

Medarbejdere

Obfuscated Email

Chefkonsulent

Telefon: +45 23 66 78 34

Obfuscated Email

Jurist

Telefon: +45 20 26 09 60

Obfuscated Email

Fuldmægtig

Telefon: +45 20 33 52 71