Hjælpeordning ved påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak

Støtteordningen skal give en hjælpende hånd til de økonomisk mest trængte grundejere, der får påbud som følge af de statslige vandplaner. Ordningen reguleres hovedsageligt af betalingsloven, der hører under Energistyrelsen. Du kan læse om ordningen på deres hjemmeside ved at klikke her (link ikke længere aktivt) . Spørgsmål om tidsfristen for påbud under hjælpeordningen skal dog fortsat rettes til Miljøstyrelsen, da de kommer af miljøbeskyttelsesloven.