Kommunens afgørelser

Nogle af de afgørelser, kommunen træffer, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Det betyder, at du hverken kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der normalt er myndighed for klager over miljøafgørelser, eller til Miljøstyrelsen. Hvis du mener, at kommunen ikke forvalter love og regler korrekt i sådan et tilfælde, kan du kontakte Ankestyrelsen eller Ombudsmanden og fremlægge din sag. Bemærk dog, at både Ankestyrelsen og Ombudsmanden selv bestemmer, om de vil tage en sag op.