Hospitalsspildevand

Miljøstyrelsens officielle tolkning af, hvordan reglerne på området skal forstås, er angivet i den vejledende udtalelse. Den vejledende udtalelse kan dermed indenfor særlige problemstillinger for hospitalsspildevand bruges som et supplement til Miljøstyrelsens øvrige vejledninger på spildevandsområdet.

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen - Hospitalsspildevand

Bilag 1: Formål og uddrag af visse resultater fra NOVANA overvågningen på renseanlæg

Bilag 2: Fokusstoffer BioFos - renseanlæg

Bilag 3: Miljøredegørelse 2017 - Region Midtjylland

Bilag 4: Lægemiddelkortlægning på sygehuse i Region Nordjylland