Dialogmøder om spildevandsregler

Vand i hverdagen

Dialogmøder om spildevandsregler 2018

Miljøstyrelsen ønsker at videreføre det styrkede samarbejde med kommunerne på spildevandsområdet med årlige dialogmøder. Møderne er en vigtig platform til at holde hinanden orienteret om aktuelle emner, der knytter sig til forvaltning på spildevandsområdet.

Miljøstyrelsen har derfor igen i år afholdt 3 regionale dialogmøder om spildevand. Møderne blev afholdt i Middelfart, Kgs. Lyngby og Aarhus i november og december måned.

I år var det seneste nye om reguleringen på spildevandsområdet, miljøfremmede stoffer i spildevand og sammenhængen mellem vandområdeplanerne og spildevand på programmet sammen med konkrete drøftelser af emner fra den reviderede vejledning til spildevandsbekendtgørelsen, som spildevandspanelet havde foreslået belyst på møderne.

Indslag fra Miljø- og Fødevareministeriets departement, Miljøstyrelsen, gæsteoptræden fra Roskilde Kommune og en meget aktiv deltagerskare bidrog til en frugtbar erfarings- og videndeling på alle tre møder.  

Se slides fra mødet nedenfor.

Slides fra dialogmøde 2018