Dialogmøder om spildevandsforvaltning

Vand i hverdagen

Miljøstyrelsen holder årlige dialogmøder med kommunerne om spildevandsforvaltningen, som en del af vores løbende samarbejde. Møderne er en vigtig platform til at holde hinanden orienteret om aktuelle emner, der knytter sig til forvaltning på spildevandsområdet.

""

Årets 3 regionale dialogmøder blev afholdt i Odense, Aarhus og København i november og december måned.

I år var det seneste nye om reguleringen på spildevandsområdet, PULS 2.0 og sammenhængen mellem vandområdeplanerne og spildevand på programmet sammen med bl.a. konkrete drøftelser af emnerne bundfældningstanke og fødevareproduktion i det åbne land.

Indlæg fra Miljø- og Fødevareministeriets departement, Miljøstyrelsen og en aktiv deltagerskare gav en frugtbar erfarings- og videndeling på alle tre møder.


Se slides fra mødet 2019.