Rotter på landejendomme

Hvis man bor på landet, er det særligt vigtigt, at man forhindrer rotter i at kunne komme ind i udhuse, stalde og bygninger til beboelse både af hensyn til husdyr og mennesker.

Hvis man ser spor efter rotter eller rotter, så skal man  Anmeld rotter på borger.dk

Kommunes autoriserede rottebekæmper kommer herefter ud og undersøger, hvor rotterne kommer fra, og hvordan de spredes. Derefter er det op til grundejeren at udbedre de fejl og mangler, som rottebekæmperen har fundet.

Når man bor på en landejendom er det vigtig altid at holde stalddøre og porte lukkede, så rotterne ikke har fri adgang til bygningerne, og det er vigtigt at døre, porte og vinduer er intakte, så rotterne ikke har frit spil. Husk, at rotter er glimrende gravere og klatrere.

Lad ikke korn eller foder til husdyrene ligge frit tilgængeligt. Netop kornprodukter er blandt rottens livretter, og en bunke korn vil fungere som et kæmpe tag-selv bord. En rotte kan snildt æde 10 procent af sin vægt hver dag, hvis den har fri adgang til korn, og dermed kan en landbrugsejendom med 100 rotter miste 1 ton korn om året til rotter. Undgå desuden også at overfodre husdyr, da eventuelle rester vil lokke rotter til.

Hvis stalden er udstyret med et udmugningsanlæg, så skal det sikres med en plade ved åbningen. Og er der kloakeret, så skal kloakledninger, der ikke længere er i brug, afproppes ordentligt. Afpropningen skal foretages så tæt på det ledningssystem, der endnu benyttes, da rotter ellers kan bygge rede i den ubenyttede del af ledningssystemet. Alternativt kan den nedlagte ledning fyldes med sand, beton eller lignende, så løsningen er permanent, og der ikke senere kan ske sammenfald, hvilket vil give rotterne plads til at bygge rede.

Husk i det hele taget altid at holde ejendommen ren og vedligeholdt, så rotter ikke får lyst til og mulighed for at yngle på ejendommen.