Hvordan indberettes ulovlig brug af rottegift?

Hvis du oplever, at kravene til anvendelse af rottegift ikke overholdes, kan du indberette det til Miljøstyrelsen Kemikalieinspektion på det elektroniske indberetningsskema, hvor dokumenter og billeder kan vedhæftes.

Det er muligt at indberette anonymt. Du skal blot undlade at udfylde feltet med kontaktoplysninger i det elektroniske indberetningsskema. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du indberetter anonymt, har Kemikalieinspektionen ikke mulighed for at kontakte dig, hvis der mangler oplysninger. Det er derfor vigtigt at alle oplysninger fremgår af indberetningen. Du må hellere skrive for meget end for lidt.

Følgende informationer skal gerne indgå i indberetningen:

  • På hvilken adresse er giften udlagt?
  • Hvornår begyndte/hvornår observerede du giftudlægningen?

Hvis det er et bekæmpelsesfirma der har udlagt giften:

  • Bekæmpelsesfirmaets navn
  • Eventuelt bekæmperens navn

Hvis bekæmpelse varetages af et firma du selv har indgået aftale med:

  • Kopi af den aftale du har indgået med rottebekæmperen

Dokumentation med billeder er vigtige for videre behandling af sagen:

  • Billeder der viser giften tæt på
  • Billeder taget lidt på afstand, så omgivelserne vises.