Hvilke rottemidler må bekæmperen anvende?

Inden et rottemiddel godkendes, gennemgår det en omfattende vurdering, hvor der ses på om midlet er effektivt og virker efter hensigten. Det gennemgår også en risikovurdering, hvor der tages højde for, om midlet er til skade for miljøet samt dyrs og menneskers sundhed, når det bruges efter anvisningen. Risikovurderingen danner grundlag for, hvilke krav der stilles til anvendelsen. Disse krav står på etiketten.

Rottebekæmperen må kun anvende rottegift, der er godkendt af Miljøstyrelsen og som har en dansk etiket.

Bekæmpelsesmiddeldatatbase (BMD)

Rottemidler må hverken besides eller anvendes, hvis de ikke er godkendt. Og det er kun den autoriserede bekæmper der må besidde og bruge midlerne. 

Er midlet godkendt, skal det fremgå af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase (BMD).

Du finder midlet i databasen ved enten at søge på:

  • Produktnavn,
  • Registreringsnummeret, som står i deklarationsfeltet på etiketten (under ”Gnavermiddel BPR-reg. nr. xxx-xx).
  • eller Akitvstof


Selvom et middel er godkendt, er det strafbart at anvende det i strid med de krav, der stilles til anvendelsen. Kravene til anvendelsen for hvert enkelt middel kan du også finde i databasen.

I nogle tilfælde kan et middel fremgå af databasen som ”afmeldt” eller ”udløbet”, men med en afviklingsfrist for lovlig anvendelse og besiddelse, som endnu ikke er overskredet. Hvis et middel ikke kan findes på listen over godkendte midler, kan det være en god idé at slukke for valgmuligheden ”medtag kun godkendte produkter” for at se, om midlet er afmeldt eller udløbet, men stadig må anvendes lovligt indtil fristen.