Hvilke rottemidler må bekæmperen anvende?

Rottebekæmperen må kun anvende rottegift, der er godkendt af Miljøstyrelsen og som har en dansk etiket.

Inden et rottemiddel godkendes, gennemgår det en omfattende risikovurdering, hvor der tages højde for, om midlet er til skade for miljøet samt dyrs og menneskers sundhed, når det bruges efter anvisningen. Risikovurderingen danner grundlag for, hvilke krav der stilles til anvendelsen. Disse krav står på etiketten. Inden godkendelse vurderes produktets effektivitet også – altså om det virker efter hensigten.

Rottemidler må hverken besiddes eller anvendes, hvis de ikke er godkendt. Er midlet godkendt, skal det fremgå af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase (BMD). Du finder midlet i databasen ved at søge på registreringsnummeret, som står i deklarationsfeltet på etiketten under ”Gnavermiddel BPR-reg. nr. xxx-xx. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)”. Du kan også søge på midlets navn.

Selvom et middel er godkendt, er det strafbart at anvende det i strid med de krav der stilles til anvendelsen. Kravene til anvendelsen for hvert enkelt middel kan du også finde i databasen.

I nogle tilfælde kan et middel fremgå af databasen som ”afmeldt” eller ”udløbet”, men med en afviklingsfrist for lovlig anvendelse og besiddelse, som endnu ikke er overskredet. Hvis et middel ikke kan findes på listen over godkendte midler, kan det være en god idé at slukke for valgmuligheden ”medtag kun godkendte produkter” for at se, om midlet er afmeldt eller udløbet, men stadig må anvendes lovligt indtil fristen.