Hvad koster rottebekæmpelse?

Kommunerne dækker deres udgifter til rottebekæmpelse enten via kommuneskatten eller ved at opkræve et gebyr via ejendomsskatten.

Kommunen kan ikke opkræve ekstra betaling i forbindelse med rottebekæmpelse – heller ikke i forbindelse med udsætning af foderkasser, fælder eller rottegift.

Kommunen har pligt til at lave en røgprøve på kloaksystemet, hvis det ikke kan afvises, at rotterne kommer der fra. Men det er ikke kommunens opgave at undersøge private afløbsledninger med eksempelvis kloak-Tv. Den udgift står grundejeren eller dennes forsikringsselskab for. Spørg derfor altid først forsikringsselskabet, om Tv-inspektion er omfattet af en eventuelt udvidet rørskadeforsikring.

Hvis der findes en defekt på afløbssystemet, så skal grundejeren udbedre defekten, og kommunen kan udstede et påbud, hvis ikke grundejeren får defekten rettet. Det sker dog sjældent, da det er i de fleste grundejeres interesse at komme af med rotterne.

Og hvis man ikke fortager sig noget, selvom man ved, man har rotter på sin ejendom, så kan det medføre bøde. Det kan også medføre bøde, hvis man selv forsøger at bekæmpe rotterne med forskellige kemiske midler. Man skal derfor altid anmelde forekomst af rotter, så der kan ske en effektiv rottebekæmpelse af autoriserede rottebekæmpere.