Publikationer om rottebekæmpelse

Publikationer fra andre Institutioner

Barslund Skadedyrskontrol

På Bornholm har kommunen igennem en årrække installeret såkaldte rottespærrere i kommunens kloaknet. En uvildig undersøgelse af i alt 71 brønde på Bornholm med installerede rottespærrere har vist, at rottespærrerne effektivt er i stand til at holde rotter ude fra stikledningerne i private boliger. Undersøgelsen er foretaget i 2005/2006 af et privat bekæmpelsesfirma med bistand fra Miljøstyrelsen.

Rapport om rottespærre på Bornholm

Rapport om rottespærre på Bornholm bilag 1

Rapport om rottespærre på Bornholm bilag 2-4

Danmarks Miljøundersøgelser

Forekomst af antikoagulante rodenticider i danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr, 2010