Kursus i montering af rottespærrer

Ansatte i en autoriseret kloakmestervirksomhed, der ønsker at montere rottespærrer, men ikke foretage yderligere rottebekæmpelse, kan opnå dette ved at deltage i et 1-dags kursus som rottespærremontør. Kurset afsluttes med en prøve.

De specifikke bestemmelser om kurset kan læses i bekendtgørelse nr. 1686 af 18/12/2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

For deltagelse i kurset

For at blive optaget på kursus til rottespærremontør kræver Miljøstyrelsen dokumentation for enten:

1) uddannelsesbevis fra AMU-systemet som kloakrørlægger,
2) kursusbevis fra AMU-systemets uddannelse af anlægsarbejdere ved kloakering trin 1 og 2,
3) bestået kloakmesterprøvens praktiske del,
4) svendebrev som struktør,
5) svendebrev som brolægger, eller
6) gennemført kurser med minimum samme indhold som i uddannelsen som kloakrørlægger.

Optagelse på kurset

Miljøstyrelsen udbyder ikke et rottespærrermontørkursus, men henviser til følgende kursusudbydere:

Aarhus Tech
www.aarhustech.dk 

AMU-Fyn 
www.amu-fyn.dk 

AMU Nordjylland
www.amunordjylland.dk

AMU-Vest
www.amu-vest.dk 

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S 
www.byggekvalitet.dk 

CELF – Center for Erhvervsuddannelser Lolland-Falster 
www.celf.dk 
  

EUC NORDVESTSJÆLLAND
www.eucnvs.dk 
 

EUC Sjælland 
www.eucsj.dk 

Learnmark Horsens 
www.learnmark.dk 

Byggetek -en del af Mercantec 
www.mercantec.dk/byggetek 

Next Uddannelse København
www.nextkbh.dk

Rørcentret, Teknologisk Institut 
www.teknologisk.dk 

Zbc erhvervsrettede uddannelser 
www.zbc.dk 
  

Kursusudbydere

For at sikre ensartede kurser og prøver med et højt fagligt niveau, kræver det en skriftlig anerkendelse fra Miljøstyrelsen, før en kursusudbyder kan afholde kurset til rottespærremontør. Krav til udbyder, kursusindhold samt procedure for ansøgning fremgår af bekendtgørelse nr. 1686 af 18/12/2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Yderligere spørgsmål fra kursusudbydere herunder spørgsmål vedrørende prøven kan sendes til