Kursus i montering af rottespærrer

Ansatte i en autoriseret kloakmestervirksomhed, der ønsker at montere rottespærrer, men ikke foretage yderligere rottebekæmpelse, kan opnå dette ved at deltage i et 1-dags kursus som rottespærremontør. Kurset afsluttes med en prøve.

De specifikke bestemmelser om kurset kan læses i bekendtgørelse nr. 2307 af 06/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

For deltagelse i kurset

For at blive optaget på kursus til rottespærremontør kræver Miljøstyrelsen dokumentation for enten:

  1. uddannelsesbevis fra AMU-systemet som kloakrørlægger
  2. kursusbevis fra AMU-systemets uddannelse af anlægsarbejdere ved kloakering trin 1 og 2
  3. bestået kloakmesterprøvens praktiske del
  4. svendebrev som struktør
  5. svendebrev som brolægger
  6. gennemført kurser med minimum samme indhold som i uddannelsen som kloakrørlægger

Optagelse på kurset

Miljøstyrelsen udbyder ikke et rottespærrermontørkursus, men henviser til følgende kursusudbydere:

Aarhus Tech
www.aarhustech.dk 
Obfuscated Email

AMU-Fyn 
www.amu-fyn.dk 
Obfuscated Email

AMU Nordjylland
www.amunordjylland.dk
Obfuscated Email

AMU-Vest
www.amu-vest.dk 
Obfuscated Email

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S 
www.byggekvalitet.dk 
Obfuscated Email

CELF – Center for Erhvervsuddannelser Lolland-Falster 
www.celf.dk 
Obfuscated Email  

EUC Sjælland 
www.eucsj.dk 
Obfuscated Email

Learnmark Horsens 
www.learnmark.dk 
Obfuscated Email

Byggetek -en del af Mercantec 
www.mercantec.dk/byggetek 
Obfuscated Email

Next Uddannelse København
www.nextkbh.dk
Obfuscated Email

Rørcentret, Teknologisk Institut 
www.teknologisk.dk 
Obfuscated Email

Zbc erhvervsrettede uddannelser 
www.zbc.dk 
Obfuscated Email  

Kursusudbydere

For at sikre ensartede kurser og prøver med et højt fagligt niveau, kræver det en skriftlig anerkendelse fra Miljøstyrelsen, før en kursusudbyder kan afholde kurset til rottespærremontør. Krav til udbyder, kursusindhold samt procedure for ansøgning fremgår af bekendtgørelse nr. 2307 af 06/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Yderligere spørgsmål fra kursusudbydere herunder spørgsmål vedrørende prøven kan sendes til Obfuscated Email