R2-kursusudbydere

For at sikre ensartede kurser og prøver med et højt fagligt niveau, kræver det en skriftlig anerkendelse fra Miljøstyrelsen, før en kursusudbyder kan afholde R2-autorisationskurser.

Krav til udbyder, kursusindhold samt procedure for ansøgning fremgår af bekendtgørelse nr. 2307 af 06/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Liste over anerkendte kursusudbydere kan ses her.

Personer, der har dokumentation for at have gennemført et af de nedenstående kurser og uddannelser kan umiddelbart optages på R2-kurset. Hvis en ansøgning støttes på dokumentation vedrørende en uddannelse eller et kursus, der ikke er nævnt på nedenstående liste, afgør Miljøstyrelsen, om uddannelsen eller kurset skal anses for omfattet listen.

S1 Sprøjtecertifikat
S2 Hånd- og rygsprøjtecertifikat
S3

Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler der benyttes til bejdsning af udsæd, dvs. korn, frø, kartofler mv.

G1 Muldvarpe-/mosegrise gasningscertifikat
G2

Køb, salg og anvendelse af gasningsmidler, der er godkendt til at bekæmpe skadedyr i lagre af korn, frø og lignende

F1

Forhandlercertifikat

ADR-certifikat Bevis til førere af køretøjer med farligt gods
  Videregående uddannelser indenfor medicin, kemi og biologi
  Dyrepasser
  Anlægsgartner
  Greenkeeper

Eventuelle spørgsmål kan sendes til Obfuscated Email

Se endvidere:

Ofte stillede spørgsmål

Kurset er ikke oprettet som et AMU-kursus. For nærmere regler om VEU-godtgørelse læs mere her.

Det er op til det enkelte kursussted at fastsætte prisen.

Da der kan blive behov for at skulle læse højt for læsesvage personer, skal der tages højde for dette ved planlægnings af kursusforløbet fx ved at der er en ekstra person tilstede, der kan læse højt eller ved elektronisk højtlæsning.