R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom

 

Der er åbnet for at personer, som har en række kvalifikationer, der bl.a. kan opnås ved sprøjtemiddelcertifikat, vil kunne erhverve en begrænset autorisation (kaldet R2) til at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom med en række bekæmpelsesmidler.


R2-autorisationen opnås ved at gennemføre et 1-dags kursus og bestå den tilhørende prøve. R2-autorisationen giver adgang til at indkøbe, opbevare og anvende et begrænset udvalg af bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af rotter og mus på egen erhvervsejendom i kommuner, hvor privat bekæmpelse er tilladt. Som eksempel kan nævnes at landmænd, der har sprøjtecertifikat, har adgang til kurset, men også andre kurser fx kurser i gasning af skadedyr kan være adgangsgivende.


De specifikke bestemmelser om kurset kan læses i bekendtgørelse nr. 1686 af 18/12/2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.


For deltagelse i kurset


For at blive optaget på kursus til R2-autorisation kræver Miljøstyrelsen dokumentation for gennemført uddannelse eller kursus, hvori følgende emner indgår:
1) Lovgivning om kemikalier.
2) Arbejdsmiljø og personlige værnemidler.
3) Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter.

Miljøstyrelsen tolker ovenstående krav således, at kursisten har mere end et perifært kendskab til emnerne. Dette kendskab er fx opnået af personer, der har erhvervet et sprøjtemiddelcertifikat.


Bevis på R2-autorisation


Efter bestået prøve opnås autorisation ved registrering i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). R2-autorisation giver adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler godkendt hertil i henhold til bekæmpelsesmiddelsbekendtgørelsen.
R2-autorisation meddeles med en gyldighed på højest fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode ved at gennemføre det i bekendtgørelsen beskrevne opfølgningskursus.


Optagelse på kurset


Miljøstyrelsen udbyder ikke selv R2-autorisationskurser, men henviser til følgende kursusudbydere:

Agrovi
www.agrovi.dk 
 

Bornholms Landbrug & Fødevarer
www.blf.dk

Finito Skadedyr
www.finitoskadedyr.dk

Learnmark Horsens 
www.learnmark.dk 

Liva Kurser
www.livakurser.dk/r2

Nomus
www.nomus-as.dk
service@nomus-as.dk
 

ZBC
www.zbc.dk


Yderligere spørgsmål kan sendes til se også: