R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom

Der er åbnet for at personer, som har en række kvalifikationer, der bl.a. kan opnås ved sprøjtemiddelcertifikat, vil kunne erhverve en begrænset autorisation (kaldet R2) til at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom med en række bekæmpelsesmidler.

R2-autorisationen opnås ved at gennemføre et 1-dags kursus og bestå den tilhørende prøve. R2-autorisationen giver adgang til at indkøbe, opbevare og anvende et begrænset udvalg af bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af rotter og mus på egen erhvervsejendom i kommuner, hvor privat bekæmpelse er tilladt. Som eksempel kan nævnes at landmænd, der har sprøjtecertifikat, har adgang til kurset, men også andre kurser fx kurser i gasning af skadedyr kan være adgangsgivende.

De specifikke bestemmelser om kurset kan læses i bekendtgørelse nr. 2307 af 06/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

For deltagelse i kurset

For at blive optaget på kursus til R2-autorisation kræver Miljøstyrelsen dokumentation for gennemført uddannelse eller kursus, hvori følgende emner indgår:

  1. Lovgivning om kemikalier.
  2. Arbejdsmiljø og personlige værnemidler.
  3. Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter.

Miljøstyrelsen tolker ovenstående krav således, at kursisten har mere end et perifært kendskab til emnerne. Dette kendskab er fx opnået af personer, der har erhvervet et sprøjtemiddelcertifikat.

Bevis på R2-autorisation

Efter bestået prøve opnås autorisation ved registrering i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). R2-autorisation giver adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler godkendt hertil i henhold til bekæmpelsesmiddelsbekendtgørelsen.

R2-autorisation meddeles med en gyldighed på højest fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode ved at gennemføre det i bekendtgørelsen beskrevne opfølgningskursus.

Optagelse på kurset

Miljøstyrelsen udbyder ikke selv R2-autorisationskurser, men henviser til følgende kursusudbydere:

Agrovi
www.agrovi.dk 
Obfuscated Email 

Bornholms Landbrug & Fødevarer
www.blf.dk
Obfuscated Email

Finito Skadedyr
www.finitoskadedyr.dk
Obfuscated Email

Learnmark Horsens 
www.learnmark.dk 
Obfuscated Email

Liva Kurser
www.livakurser.dk/r2
Obfuscated Email

Nomus
www.nomus-as.dk
service@nomus-as.dk
 

NulRotter.dk
Obfuscated Email

ZBC
www.zbc.dk
Obfuscated Email 

Yderligere spørgsmål kan sendes til Obfuscated Email

Ofte stillede spørgsmål

Miljøstyrelsen udbyder ikke R2-autorisationskurser. Du skal selv kontakte et af de ovenstående uddannelsessteder, som så kan oplyse hvor og hvornår de kører kurser.

Når du som R2-autoriseret selv bekæmper på din egen ejendom, skal du selv betale omkostningerne. Hvis du derimod lader kommunen bekæmpe betaler de for selve bekæmpelsen. Er der fejl og mangler, der skal udbedres, skal du dog selv betale for disse.

Nej. Selvom du har fået en R2-autorisation, må du kun udlægge rottegift, når der er konstateret rotter. Inden du udlægger rottegiften skal du anmelde til kommunen, at du har konstaret rotter, og går igang med at bekæmpe. Når du er færdig med bekæmpelsen skal du indsende diverse oplysninger om bekæmpelsen til kommunen. Se bilag 6 i bekendtgørelsen

Hvis du bruger foderstationer hvortil rotter kan have adgang, typisk hvor adgangshullet er større end 2 cm., så er der tale om rottebekæmpelse, og det skal anmeldes til kommunen.

En R2-autoriseret må kun bekæmpe på egen erhvervsejendom, altså en ejendom han eller hun selv er tinglyst ejer af. Hvis et I/S, A/S eller ApS står som ejer af ejendommen, kan landmanden ikke opnå en R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på den pågældende ejendom. Hvis landmanden driver sit landbrug i selskabsform, men personligt står som tinglyst ejer af ejendommen, så kan landmanden opnå R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på den pågældende ejendom.

Hvis det kan dokumenteres, at arbejdet med forebyggelse og bekæmpelse af rotter vil udgøre en væsentlig del af ansattes arbejdstid, kan den ansatte få en R1-autorisation læs nærmere her.