R1-opfølgningskursus

Miljøministeren indførte 1. januar 2019 et krav om, at alle rotteautorisationer skal fornyes hvert 5. år, hvilket medfører at indehaver af autorisationen skal gennemføre et opfølgningskursus.

Lovgivning

Reglerne kan ses i Bekendtgørelse nr. 2307 af 06/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

For at sikre, at alle, der har opnået en R1-autorisation uden tidsbegrænsning før 1. januar 2018, ikke skal på opfølgningskursus samtidig, indeholder bekendtgørelsen nedenstående inddeling af, hvornår de enkelte R1-autorisationer senest skal fornyes for at bevare deres gyldighed.

§ 63. Autorisationer, der er meddelt uden tidsbegrænsning før den 1. januar 2018, skal for at bevare deres gyldighed fornyes efter reglerne i § 17 inden den

  1. den 1. januar 2023, hvis autorisationen er udstedt den 1. januar 2000 eller tidligere
  2. den 1. januar 2024, hvis autorisationen er udstedt mellem den 2. januar 2000 og den 1. januar 2007
  3. den 1. januar 2025, hvis autorisationen er udstedt mellem den 2. januar 2007 og den 1. januar 2014
  4. den 1. januar 2026, hvis autorisationen er udstedt mellem den 2. januar 2014 og den 1. januar 2018. 

Tilmelding til et opfølgningskursus skal ifølge § 17, stk. 2 ske senest 6 måneder før autorisationens udløb. Hvis du ikke kommer på opfølgningskursus vil din R1-autorisation udløbe.

Miljøstyrelsen afholder i 2023 kurser i maj måned samt i oktober og november måned.

Efter deltagelse på et opfølgningskursus lægges der 5 år til den resterende gyldighed, der er på autorisationen. Du mister derfor ikke gyldighedsdage ved deltagelse på opfølgningskursus inden udløbsdatoen. Det betyder, at hvis din R1-autorisation f.eks. udløber 1. januar 2024 og du gennemfører et opfølgningskursus i efteråret 2023, vil din R1-autorisation blive forlænget med en gyldighed frem til 1. januar 2029.

Miljøstyrelsen sender breve ud via Digitalpost til dem, der snart skal på opfølgningskursus.

Kurser

Opfølgningskurserne vil blive afholdt som halvdagskurser og det vil være muligt enten at vælge et kursus med fysisk fremmøde eller et onlinekursus.

Kurserne varer ca. 5 timer.

Der afholdes to kurser i maj måned. Disse kurser er specielt for dig der har fået din autorisation i august eller september 2018. Hvis din autorisation først udløber den 1. januar 2024 (eller senere) skal du derfor vente med at deltage i opfølgningskursus til efteråret 2023 eller (senere), hvor kurserne ligger i henholdsvis oktober og november måned.

Er du i tvivl om hvornår din autoristation udløber så kan du tjekke det, vha. dit autorisationsnr. i MAB - tjek af autorisation

Såfremt du ikke har et autorisationsnr. kan du kontakte Miljøstyrelsens informationscenter (MIC) eller rottekonsulenterne.

Kurserne i foråret afholdes:

online den 4. maj 2023 kl. 12.30 - 17 (link til kurset sendes direkte til kursusdeltagerene, umiddelbart før kurset afholdes)
den 16. maj 2023 kl. 12.30 - 17 hos Miljøstyrelsen, i Eremitagen (lokale 0,14), Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

Bemærk forårets kurser er forbeholdt kursister hvis autorisation udløber til august-september 2023.

Udløber din autorisation på et senere tidspunkt, så vent med at tilmelde dig! ! !

Fristen for tilmelding var den 24. april 2023

Kurserne i efteråret afholdes:

Online den 10. oktober kl. 12.30 - 17 (link til kurset sendes direkte til kursusdeltagerene, senest dagen før kurset afholdes)

Den 26. oktober 2023 kl. 12.30 - 17 hos Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, i Konferencesalen, Tolderlundsvej 3
Den 2. november 2023 kl. 12.30 - 17 hos Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, i Konferencesalen, Tolderlundsvej 3

Tilmelding til efterårets kurser åbner forventelig op i juni måned 2023

Priser

Du betaler for kurset ved tilmelding. Deltagergebyret er på henholdsvis 1.450 kr. for kurser med fysisk fremmøde og 700 kr. for online-kurser.

Efter gennemført R1 opfølgningskursus opnås ny autorisation ved registrering i "Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler" (MAB). Prisen for registrering er i 2023 på 447 kr.

Kursusindhold 

Opfølgningskurset vil have en varighed af ca. 5 timer, og vil indeholde nedenstående emner:

  1. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer inden for rottebekæmpelsen.
  2. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer vedr. brug af giftstoffer i rottebekæmpelsen.
  3. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer inden for fødevarer, sundhed, byggeri, kloakering, sikkerhed mv., som har betydning for rottebekæmpelsen.
  4. Indberetning til den fællesoffentlige rottedatabase.
  5. Ny teknologi inden for giftfri rottebekæmpelse (fælder, rottespærrer m.v.).
  6. Ny viden om rotter, forebyggelse, bekæmpelsesmetoder, resistens, primær og sekundær forgiftning m.v.

Yderligere spørgsmål kan sendes til Obfuscated Email