R1-opfølgningskursus

Miljøministeren indførte 1. januar 2019 et krav om, at alle rotteautorisationer skal fornyes hvert 5. år, hvilket medfører at indehaver af autorisationen skal gennemføre et opfølgningskursus.

Lovgivning

Reglerne kan ses i Bekendtgørelse nr. 2307 af 06/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

For at sikre, at alle, der har opnået en R1-autorisation uden tidsbegrænsning før 1. januar 2018, ikke skal på opfølgningskursus samtidig, indeholder bekendtgørelsen nedenstående inddeling af, hvornår de enkelte R1-autorisationer senest skal fornyes for at bevare deres gyldighed.

§ 63. Autorisationer, der er meddelt uden tidsbegrænsning før den 1. januar 2018, skal for at bevare deres gyldighed fornyes efter reglerne i § 17 inden den

 1. den 1. januar 2023, hvis autorisationen er udstedt den 1. januar 2000 eller tidligere
 2. den 1. januar 2024, hvis autorisationen er udstedt mellem den 2. januar 2000 og den 1. januar 2007
 3. den 1. januar 2025, hvis autorisationen er udstedt mellem den 2. januar 2007 og den 1. januar 2014
 4. den 1. januar 2026, hvis autorisationen er udstedt mellem den 2. januar 2014 og den 1. januar 2018. 

Som det fremgår af ovenstående, skal de R1-autoriserede, hvis autorisation er udstedt den 1. januar 2000 eller tidligere, senest have fornyet autorisationen den 1. januar 2023 ved forinden at have deltaget i et opfølgningskursus. 

Tilmelding til et opfølgningskursus skal ifølge § 17, stk. 2 ske senest 6 måneder før autorisationens udløb. Det betyder, at dem, der skal have fornyet R1-autorisationen inde 1. januar 2023, skal være tilmeldt et opfølgningskursus inden 1. juli 2022.

Miljøstyrelsen vil i 2022 afholde opfølgningskurser for dem, der er autoriseret 1. januar 2000 eller tidligere samt dem, der blev autoriseret i april 2018.

Efter deltagelse på et opfølgningskursus lægges der 5 år til den resterende gyldighed der er på autorisationen. Du mister derfor ikke gyldighedsdage ved deltagelse på opfølgningskursus inden udløbsdatoen. Det betyder, at hvis din R1-autorisation udløber 1. januar 2023 og du gennemfører et opfølgningskursus i oktober eller november 2022, vil din R1-autorisation blive forlænget med en gyldighed frem til 1. januar 2028.

Miljøstyrelsen sender breve ud via Digitalpost til dem, der skal på opfølgningskursus i år. Er du autoriseret den 1. januar 2000 eller tidligere og har du ikke modtaget et brev senest 15. juni 2022, må du meget gerne skrive til Obfuscated Email. Hvis du ikke kommer på opfølgningskursus vil din R1-autorisation udløbe.

Kurser

Opfølgningskurserne vil blive afholdt som halvdagskurser og det vil være muligt enten at vælge et kursus med fysisk fremmøde eller et onlinekursus.

Kurserne varer fra kl. 12.30 til 17. Prisen for kurserne er 1.450 kr. for kurser med fysisk fremmøde og 700 kr. for online-kurser.

I 2022 har Miljøstyrelsen planlagt tre kurser.

Der kan maksimalt være 50 deltagere på hvert kursus. Tilmeldingen foregår efter først til mølle princippet. Skulle det kursus, du har valgt, allerede være fyldt op eller der er for få tilmeldte, så kurset ikke kan gennemføres, sender vi senest otte uger efter din tilmelding besked til dig om et alternativt kursus, som vi håber du så kan deltage i.

Vær opmærksom på, at du skal være tilmeldt et af kurserne senest seks måneder før din R1-autorisation udløber.

Kurserne med fysisk fremmøde afholdes:

 • 6/10 Roskilde, Scandic Roskilde Park, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde, scandichotels.dk/roskildepark
  Hvis du vil tilkøbe frokost, skal du kontakte Scandic senest en uge før kurset.
 • 18/10 Aalborg, Radisson Blu Limfjord Hotel, Ved Stranden 14-16, 9000 Aalborg, radissonhotels.com/blu
  Hvis du vil købe frokost, åbner restauranten kl. 11.30.

Online-kurset afholdes:

 • 26. oktober

I forbindelse med din tilmeldelse til et kursus, vil du blive opkrævet et deltagergebyr på henholdsvis 1.450 kr. for kurser med fysisk fremmøde og 700 kr. for online-kurser. Du vil få tilsendt en faktura, som skal være betalt inden du kan deltage i kurset. 
 
Efter gennemført R1 opfølgningskursus opnås ny autorisation ved registrering i "Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler" (MAB). Prisen for registrering er i 2022 på 425 kr.

Efterårets kurser er forbeholdt personer, der er autoriseret før 1. januar 2000 eller har været på kursus i april 2018. Du kan tilmelde dig her

Kursusindhold 

Opfølgningskurset vil have en varighed af ca. 5 timer, og vil indeholde nedenstående emner:

 1. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer inden for rottebekæmpelsen.
 2. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer vedr. brug af giftstoffer i rottebekæmpelsen.
 3. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer inden for fødevarer, sundhed, byggeri, kloakering, sikkerhed mv., som har betydning for rottebekæmpelsen.
 4. Ny teknologi inden for giftfri rottebekæmpelse (fælder, rottespærrer m.v.).
 5. Indberetning til den fællesoffentlige rottedatabase.
 6. Ny viden om rotter, forebyggelse, bekæmpelsesmetoder, resistens, primær og sekundær forgiftning m.v.

Yderligere spørgsmål kan sendes til Obfuscated Email