Skibsinspektioner

Her kan skadedyrsinspektionsfirmaer downloade tro- og loveerklæringen, der skal indsendes til Miljøstyrelsen, som opbevarer den.  

Tro og love-erklæring (word)

Kun skadedyrsinspektionsfirmaer, der er registreret af styrelsen, kan foretage skadedyrsinspektioner om bord på skibe, som skal have udstedt et hygiejnecertifikat.

Skadedyrsinspektionsfirmaer, der ønsker at blive registeret, skal udfylde en tro- og loveerklæring, hvori firmaet og dets skadedyrsinspektører erklærer at opfylde den gældende bekendtgørelse om hygiejnecertifikater til skibe (registrering af skadedyrsinspektionsfirmaer m.m.). Firmaet garanterer ved sin underskrift, at kun relevant, kvalificeret personale foretager skadedyrsinspektioner på firmaets vegne.

Efter registrering af tro- og loveerklæringen vil skadedyrsinspektionsfirmaet fremgå af listen her på siden.

Hvad hjælper hygiejnecertifikater for skibe?

Hygiejnecertifikatet for skibe, Ship Sanitation Certificate, er indført med det reviderede internationale sundhedsregulativ, International Health Regulations, IHR 2005. Danmark har tiltrådt konventionen og skal derfor leve op til kravene.

Hygiejnecertifikater har til formål at identificere og notere alle situationer ombord på skibe i international skibsfart, hvor skadedyr kan udgøre en folkesundhedsmæssig risiko for befolkningen i det land, som skibet anløber.

Med baggrund i IHR har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udstedt en bekendtgørelse (nr. 1355 af 18.12.2008) om hygiejnecertifikater til skibe (Registrering af skadedyrsinspektionsfirmaer m.m.) med tilhørende vejledning (nr. 9884 af 18.12.2008) om registrering af skadedyrsinspektionsfirmaer m.m.

Hygiejnecertifikaterne udstedes af Sundhedsstyrelsen via embedslægerne på baggrund af en rapport udfærdiget af et skadedyrsinspektionsfirma.

Læs mere om ordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Registrerede skadedyrsinspektionsfirmaer

Følgende skadedyrsinspektionsfirmaer er registreret i Miljøstyrelsen til at foretage skadedyrsinspektioner om bord på skibe:

Absolut Skadedyr A/S
Herlev Hovedgade 60
2730 Herlev

Alterna
Østre Havnevej 31
5700 Svendborg

Chrisal A/S
Sdr. Aldumvej 1
8781 Stenderup

CT Skadedyrsservice
Marokkovej 3
4200 Slagelse

DPC Skadedyrsbekæmpelse A/S
Mandalsvej 23
8200 Aarhus N

Esbjerg Marine Service K/S
D. Lauritzensvej 12
6700 Esbjerg

HedeDanmark a/s
Kokholm 3
6000 Kolding

Kiltin A/S
Støberivej 7
3660 Stenløse

Københavns Skadedyrsservice
v/ Jørgen Lauridsen
Kongelundsvej 61 B, 2. tv.
2300 København S

Mortalin
Braabyvej 74-76
4690 Haslev

PESTES Skadedyrsfirma
Hadsundvej 60
9550 Mariager

Pestibus Skadedyrssikring Aps
Peter Hansens vej 7
8763 Rask Mølle

CVR: 40827188

P.L. Skadedyr Service UG
Grosse Strasse 4
24937 Flensburg
Tyskland

Rentabel-Skadedyrsservice
Fyrrevej 38
4632 Bjæverskov

Rentokil Skadedyrskontrol
Stavneagervej 10
8250 Egaa

Rudersdal Skadedyrsbekæmpelse
Øverødvej 68B
2840 Holte

Scan-Kill
Kolloparken 18
9200 Aalborg SV

Skibinge Aps
Mønvej 68, Skibbinge
4720 Præstø

Vestjysk Skadedyrskontrol 
Astrupvej 4
6950 Ringkøbing