Sådan indberettes ulovlig anvendelse af rottegift

Du kan indberette ulovlig bekæmpelse med rottegift til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion via det elektroniske indberetningsskema. Hvis du ønsker at være anonym, skal du undlade at udfylde felterne med kontaktoplysninger.

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger som muligt, og vedlægger dokumentation.

Oplysninger:

Hvor er den ulovlige bekæmpelse foregået?

-        Navn på beboer

-        Vej og husnummer

-        Postnummer og by

-        Evt. CVR-nr.

-        Er der tegnet en sikringsordning for matriklen? Ja/nej

-        Hvis ja, hvilket firma står for bekæmpelsen?

 

Hvordan er den ulovlige bekæmpelse udført?

-        Hvilken rottegift (hvis I ved det)?

-        Hvor var rottegiften  udlagt?

o   langs bygning, i stald, eller andet

-        Hvordan var rottegiften udlagt?

o   i eller udenfor foderkasse?

o   Hvor mange udlægninger/foderkasser?

o   Hvor store doser

 

Hvem har udført bekæmpelsen?

-        Ejendommens beboere?

Hvis nej:

-        Hvilket Skadedyrsfirma har stået for bekæmpelsen?

-        Hvad er navnet på den bekæmper, der har udlagt giften?

Vedlæg skadedyrfirmaets rapporter vedrørende deres bekæmpelse

-        Hvis ikke der er et skadedyrsfirma, hvem er det så, eks. ejer af ejendommen

 

Er rotteforekomsten anmeldt til kommunen?

Hvis Ja, hvornår er rotteforekomsten blevet anmeldt til kommunen?

 

Hvilket rottemiddel er anvendt?

 

Dokumentation

-        Billeder af anvendelsen – både tæt på og lang fra, så vi kan se omgivelserne.

o   Hvis der er tale om pasta i poser eller der er anden emballage, så tag et billede, hvor man kan læse navn, registreringsnummer og gerne navnet på aktivstoffet.

-        Luftfoto af ejendommen, fx på Google Maps, med afmærkning af, hvor giften er udlagt – og mærk gerne af, hvor billederne af giften er taget.

Lav en kort beskrivelse af hændelsesforløbet, med datoer for, hvornår I:

-        var på det tilsyn, der førte til indberetningen.

-        evt. genbesøgte ejendommen

-        evt. har oplyst om reglerne overfor udlæggeren af giften.

-        andre oplysninger i sagen, som I mener er relevante, fx hvis der er tale om udenlandsk gift, eller giften er blevet udleveret af en rottebekæmper.

 

Vedlæg gerne besøgsrapporter og anden kommunikation vedr. bekæmpelse og tilsyn på ejendom