Hvem tester for resistens?

Tidligere blev rotter testet for resistens på Statens Skadedyrlaboratorium (SSL), som senere overgik til Aarhus Universitet.

I starten kunne alle rottebekæmpere med mistanke om resistens sende levende rotter til SSL, hvor de blev testet med en ædetest. Og i perioden 2001-2008 blev der gennemført en landsdækkende indsamlingskampagne i de enkelte kommuner. Her blev de indsendte levende rotter testet med BCR-test og fulgt op af ædetest. På baggrund af disse undersøgte rotter er der lavet et kort , der geografisk viser placeringen af resistensforekomst og hvilke aktivstoffer rotterne er resistente overfor.

Efter nedlæggelsen af SSL findes denne mulighed ikke længere. Der findes i dag ikke et laboratorium, som kan bistå den kommunale og private rottebekæmpelse med at få vished om resistens eller ikke resistens.