Indberetning af rottedata fra de private bekæmpere til den fællesoffentlige rottedatabase

Bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter betyder, at rottebekæmpelsesfirmaer og R2-autoriserede fra 1. juli 2019 selv er ansvarlige for, at registreringspligtige oplysninger om sikringsordninger og rottebekæmpelser løbende indberettes til den fællesoffentlige rottedatabase - Rottereden.

For at understøtte private rottebekæmperne i at kunne leve op til bekendtgørelsens bestemmelser, sættes et nyt bekæmperwebsite til registrering og indberetning af rottedata i drift 1. juli 2019.

For i videst muligt omfang at tilgodese brugernes behov til funktion og brugervenlighed, er udvikling af det nye bekæmperwebsite sket i et samarbejde mellem repræsentanter fra Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer, L&F, kommunerne, Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal (DMP).

Funktionalitet

Bekæmperwebsitet er webbaseret og ud over PC kan tablet eller smartphone også bruges til registreringerne. Sitet fungerer sammen med de mest almindelige browsere.

De registreringspligtige oplysninger kan indberettes i en elektronisk formular af bekendtgørelsens bilag 6. Derudover er websitet opbygget sådan, at det kan hjælpe bekæmperen med at holde overblik og planlægge bekæmpelserne via forskellige indbyggede støttefunktioner. F.eks. kan bekæmperen sætte en alarm for næste genbesøg på bekæmpelsen eller en alarm hvis bekæmpelsen fortsætter ud over 35 dage.

I samme øjeblik brugeren gemmer de registrerede oplysninger fra formularen, lagres de i Rottereden og hjælper derved bekæmperen med at indberette løbende jf. bekendtgørelsens bestemmelser.

Er det sikkert at bruge?

DMP har indbygget en effektiv brugerstyring i modulet der betyder, at firmaets/bekæmperens registreringer kun er tilgængelige for firmaet/bekæmperen selv og for myndighederne. Andre firmaer kan ikke kigge med.

Hvordan logger man på, og hvordan fungerer det?

DMP har lavet skriftlige vejledninger til bekæmpelsesfirmaer, R2-autoriserede og kommuner i brugen af rottesystemerne hos DMP

Se vejledningerne 

Særligt om log-in for bekæmpelsesfirmaerne

For at man kan logge på som firma, skal firmaet forinden være oprettet i Rottereden. Se hvordan i de skriftlige vejledninger fra DMP i den, der hedder Vejledning til bekæmperwebsite.

Tjek her om dit firma allerede er oprettet: Firmaliste 27 maj 2019

(Har du ændringer til firmaoplysningerne i listen, så skriv til Obfuscated Email

Det er også muligt for firmaerne at integrere til rottedatabasen via databasens udstillede webservice. Kontakt DMP hvis du vil vide mere.

Support

DMP tilbyder Online hjælp og support til brugerne af den fællesoffentlige rottedatabase og bekæmperwebsitet via Danmarks Miljøportals HelpCenter

Telefonisk henvendelse hverdage fra kl. 9-14 på 31 50 15 70