Nr. 07 - Januar 1987 - Rottebekæmpelse med fælder

Fælder er i mange århundreder blevet brugt til bekæmpelse af rotter, men efter fremkomsten af de effektive antikoagulanter har fælderne dog mistet en del af betydningen i den samlede rottebekæmpelse. Rottefælder er dog stadig uundværlige i følgende tilfælde:

Når brugen af gifte helt skal undgås af hensyn til risiko for forgiftninger af mennesker, husdyr eller andre dyr. Eksempelvis i levnedsmiddelvirksomheder.

Hvor stanken og øvrige gener fra ligene af forgiftede rotter vil skabe problemer. Dette vil typisk være tilfældet ved kloakrotteangreb.

Hvor der er så rigeligt med anden føde, at rotterne ikke tiltrækkes af den udlagte ædegift.

Hvor enkelte dyr efter en bekæmpelse er blevet sky overfor de anvendte rottebekæmpelsesmidler.

Fangst af rotter til f.eks. resistensovervågning og sygdomsundersøgelser.

Fældetyper
Rottefælder kan opdeles i to typer: Levendefangende fælder og smækfælder.

Levendefangende fælder bruges især ved videnskabelige undersøgelser, men de kan også være nyttige, hvor der er en risiko for at børn eller husdyr kan komme til fælderne. Der findes flere forskellige modeller - fra enkeltfangende til rusetyper, der kan tage 30-40 rotter ad gangen.

Smækfælder af træ eller metal er mere effektive i rottebekæmpelsen. Hertil kommer, at de er lettere at transportere og sætte op. Desuden er de billigere.

Rotter er på grund af den medfødte mistænksomhed overfor nye genstande i deres vante omgivelser vanskelige at fange i fælder. Fælderne må ofte stå i mange dage på samme sted - man skal endelig ikke flytte rundt med dem - inden de mistroiske rotter tør give sig i lag med dem. Hvis en smækfælde udløses uden at fange rotten, eller den undslipper efter at have fået et slag, bliver rotten "fældesky", og den vil herefter være næsten umulig at fange.

Hvilken slags madding skal der benyttes?
Smækfælden kan benyttes uden madding, idet fælden kan udløses ved, at rotten løber hen over den. Imidlertid benyttes både de levendefangende fælder og smækfælderne som regel med madding. Man kan i princippet bruge samme slags madding i de to fældetyper, men ved smækfælderne skal lokkemaden sidde ordentlig fast. I rotteruser kan man udmærket anvende almindelige havregryn, mens klæbrige lokkemidler som rosiner, jordnøddesmør og lignende er velegnede i smækfælder til både husrotten og den brune rotte. Den altædende brune rotte kan dog også lokkes med leverpostej, en stump pølse, bacon el.lign. - I kølehuse har man opnået gode resultater ved at bruge redemateriale (f.eks. vat) som lokkemiddel. Ofte må man dog eksperimentere med forskellige slags lokkemidler, før man får succes.

Råd om fældernes placering og behandling
Fælderne skal selvfølgelig anbringes under hensyntagen til rotternes vaner og færden. Her er nogle vigtige råd:

Fælderne anbringes bedst parallelt med vægge, bjælker o.s.v., evt. parvis.

Brug så mange fælder som muligt. Jo flere fælder desto bedre.

I visse tilfælde kan det anbefales at sømme fælderne fast på stolper eller loftbjælker eller fastgøre dem til rør, hvor der er afsløret livlig rottetrafik.

Rusefælder og smækfælder med madding skal normalt anbringes tæt ved vekslerne, men ikke spærre dem. Smækfælder uden madding skal anbringes på selve vekslerne, der evt. kan afsløres ved at strø talkum, mel el.lign.

Man kan prøve at tvinge rotterne i fælden ved at blokere deres vante rute, men ofte vil denne forstyrrelse blot gøre dem endnu mere mistænksomme.

Rusefælder anbringes bedst parallel med vægge eller veksler og bør dækkes til med en sæk el.lign. For- og bagende skal dog være fri.

Fældesky rotter kan undertiden fanges ved at skjule smækfælder i lag af mel, støv, savsmuld eller andet let materiale.

Hvor der færdes børn eller husdyr, må smækfælder anbringes beskyttede f.eks. i kasser, hvor kun rotter kan komme ind.

Vask ikke fælderne efter en fangst. Lugten af andre rotter virker direkte tiltrækkende på andre rotter, selv blodspor skræmmer dem ikke.

I nogle tilfælde kan det være en fordel at lade smækfælderne stå uspændte, men med lokkemad i nogle dage, så rotterne vænner sig til at spise af dem - og derefter spænde dem.

Brug altid handsker, når døde rotter fjernes fra fælderne, og når der i øvrigt arbejdes med rotteinficeret materiale.

Fældefangst er som regel tidskrævende, og den vil ofte vare mange uger og kræve et dagligt tilsyn. - Resultatet er ofte skuffende, og tålmodighed er helt afgørende ved fældefangst, der i visse situationer kan være den eneste bekæmpelsesmetode.

Rottebekæmpelsesreglerne foreskriver, at konstaterede rotteforekomster skal bekæmpes effektivt. - En effektiv bekæmpelse kan medføre, at der må benyttes forskellige fældetyper. Der er derfor nødvendigt, at kommunen eller bekæmpelsesfirmaerne til brug i den kommunale rottebekæmpelse råder over et rigeligt sortiment af fælder.

Konsulent for Jylland

Torben Frode Jensen,
Langdalsvej 38 C,
8220 Brabrand
Tlf. og fax: 8626 2988
E-mail: Obfuscated Email

Konsulent for Øerne

Peter Weile,
Strandgade 29,
1401 København K.
Tlf.: 3266 0325
Fax: 3266 0318
E-mail: Obfuscated Email