Nr. 06 - Oktober 1984 - Oversigt over de antikoagulerende midler

af Mogens Lund, Statens Skadedyrlaboratorium.

Antikoagulanterne virker allesammen på grundlæggende ens måde, nemlig ved at hindre dannelsen af stoffer i leveren, der er nødvendige for blodets normale størkningsevne. De er meget langsomme i virkningen, idet der først kommer forgiftningssymptomer efter 3-6 dages forløb. De små blødninger, der altid forekommer i de indre organer, vil ikke standse af sig selv, og dyret forbløder indvendigt. En af de meget store fordele ved disse midler er, at K1-vitamin er en fremragende modgift, og at man som regel har god tid til at behandle et forgiftningstilfælde.

Warfarin
Er den ældste og billigste af antikoagulanterne, og den anvendes stadig i store mængder rundt om i verden, hvor der ikke er konstateret resistens. Den fremstilles både som almindelig ædegift (0,025%), som drikkegift (0,025%) og som pudderpræparat (0,5%). Giftigheden for rotter - og for mennesker - er i enkelt dosis omkring 10 mg/kg legemsvægt, men over det dobbelte (3-5 mg/kg), hvis det indtages gradvis i løbet af 5 dage. Det vil i praksis sige, at et menneske på 70 kg skal spise 2,5-3 kg af en almindelig ædegift på én gang for at være i livsfare - og det ligger jo uden for det sandsynlige. Det bekræftes også af, at man ikke har været udsat for alvorlige forgiftninger af mennesker, selv om man har anvendt enorme mængder warfarin siden begyndelsen af 50'erne. Midlet er bedst egnet til brune rotter, mens husrotter og husmus ikke er så følsomme over for det.

Coumatetralyl
Da resistensen mod warfarin blev et problem i begyndelsen af 60'erne, forsøgte man sig med det beslægtede coumatetralyl, der i begyndelsen kunne klare en betydelig del af de resistente rotter. Men efter forholdsvis få år var resistensen mod coumatetralyl tiltaget så kraftigt, så man igen måtte finde en afløser. Coumatetralyl kan ligesom warfarin fås både som ædegift (0,03%), drikkegift (0,03%) og som pudderpræparat (0,3%).

Chlorophacinon
Har også været på det danske marked i mange år og anvendes især til bekæmpelse af rotter i kloakkerne. Det er olieopløseligt og egner sig derfor godt til opblanding i paraffinblokke til kloakrottebekæmpelse. Det har en lidt kraftigere virkning på husrotter og husmus end warfarinet, men resistensen er også et problem over for dette middel. Ved forgiftninger må man være indstillet på, at K-vitamin-behandlingen skal fortsætte i længere tid end ved warfarinforgiftninger.

Difenacoum
Midlet kom på det danske marked i 1976 og er den første af de såkaldte anden-generations antikoagulanter, der udmærker sig ved at være væsentlig kraftigere i virkning end de ældre typer. Det betyder bl.a., at de bedre kan anvendes til bekæmpelse af husrotter og husmus, og at en enkelt dosis som regel er nok til at give det ønskede resultat. Difenacoum er 5-6 gange så kraftigt virkende som warfarin (dødelig dosis 1,8 mg/kg). I et begrænset omfang er der dog også opstået resistens mod dette middel.

Bromadiolon
Er der andet af de nye antikoagulanter, og det har været anvendt i stigende udstrækning her i landet siden 1979. Det er ca. 10 gange så kraftigt virkendesom warfarin (dødelig dosis ca. 1 mg/kg) og kan anvendes til både mus og rotter. De færdige ædegifte indeholder fra 0,005% til 0,01% aktivt stof. De fremstilles ud fra et oliekoncentrat, der er let at blande med et kornprodukt, og som accepteres godt af gnaverne. Tre år efter, at midlet var taget i brug i Danmark, kom dog de første meldinger om resistens, og for øjeblikket (1984) er der betydelige problemer med midlet i 11 kommuner i Østjylland og på Vestfyn.

Brodifacoum
Er det seneste skud på stammen af nye antikoagulanter, og er det middel, der har været omtalt en del i dagspressen i den seneste tid. Det har været afprøvet gennem flere år på Skadedyrlaboratoriet, blandt andet på rotter, der har vist sig resistente over for de hidtil anvendte midler - og der har indtil nu ikke været tale om modstandsdygtighed over for brodifacoum. Den dødelige dosis er meget lav (0,25-0,40 mg/kg), eller med andre ord er brodifacoum 25-40 gange så kraftigt virkende som warfarin. Midlet kan endnu ikke fås i Danmark, men i udlandet anvendes det i koncentrationer på op til 0,005% i ædegifte.

Konsulent for Jylland

Torben Frode Jensen,
Langdalsvej 38 C,
8220 Brabrand
Tlf. og fax: 8626 2988
E-mail: Obfuscated Email

Konsulent for Øerne

Peter Weile,
Strandgade 29,
1401 København K.
Tlf.: 3266 0325
Fax: 3266 0318
E-mail: Obfuscated Email