Nr. 04 - November 1981 - Kan rotterne bekæmpes med ultralyd?

af Mogens Lund, Statens Skadedyrlaboratorium

En effektiv giftudlægning mod rotter er en besværlig sag. Stanken fra giftdræbte rotter, der rådner under gulvet, kan være uudholdelig. Risikoen for, at andre dyr kan æde af den udlagte gift, kan ikke udelukkes.

Det er nogle af grundene til, at man ville være begejstret for andre metoder, der for eksempel kunne fordrive rotterne fra en bygning og sikre den mod nyinvasioner. Det ville være såre hygiejnisk og praktisk, hvis man blot kunne tænde for en stikkontakt og vide, at den hellige grav var velforvaret, og at man hverken behøvede at spekulere på levende eller døde rotter mere. Og det er netop dette ønske og behov, elektroniske firmaer rundt om i verden i de senere år har søgt at imødekomme ved fremstilling af de ultralydsapparater, der med mellemrum dukker op også på det danske marked.

Disse apparater udsender lyde med svingninger på fra omkring 18 kHz til 40 kHz, altså over, hvad de fleste voksne mennesker kan opfatte. Ligesom for eksempel hunden kan rotten derimod med lethed høre disse høje svingninger, og de udsender selv advarselslyde og andre signaler, der kan gå helt op til omkring 100 kHz.

Fidusen ved apparaterne skulle være, at netop ultralydene og den store lydstyrke, de udsendes med, skulle virke meget generende på rotterne - ja ligefrem skadeligt, hvis påvirkningen foregår over lang tid - og få dem til at fortrække til mere fredelige steder.

Nogle af apparaterne er indrettede, så de udsender lydene med pauser af forskellig varighed, eller svingningstallet varieres indenfor ret vide grænser, og begge dele skulle bevirke, at rotterne vanskeligere skulle kunne vænne sig til generne.

Men teori er som bekendt en ting og praksis noget andet. På Statens Skadedyrlaboratorium har man afprøvet tre forskellige typer af ultralydsapparater, og i ingen af tilfældene har man opnået en virkning, der med den bedste vilje af verden kan siges at have praktisk betydning. Forsøgsbetingelserne var ganske simple:

Et naborum til et af laboratoriets avlsrum for vilde rotter fik installeret et ultralydsapparat efter firmaets anvisning, og på gulvet anbragtes samme slags foder, som rotterne havde adgang til i selve avlsrummet. Apparatet blev startet, og der blev åbnet for en lille dør mellem de to rum. Hvis ultralyden skulle have den påståede afskrækkende virkning, skulle man have forventet, at rotterne forblev inde i deres trygge, velkendte avlsrum, der var skærmet mod lydene, og hvor der var både føde og skjulesteder i overflod. Men virkeligheden var en anden: Efter ½ - 1 times tilvænning åd rotterne lige så gerne i rummet med ultralyden som i det afskærmede rum, og det var umuligt at se nogen frygtreaktion hos rotterne. Hvis man anbragte en ekstra lydgiver i samme rum, kunne man dog opnå, at der blev ædt mindre af maden i dette rum, men så snart man skar ned på mængden af mad i avlsrummet, myldrede rotterne ind til ultralyden for at spise der. Når man tænker på, at disse forsøgsrum kun målte 3½ x 4 m, og at apparaturet især skulle finde anvendelse i store lagerbygninger og levnedsmiddelvirksomheder, hvor der altid vil være en masse materialer, sække og kasser, der vil stoppe lydene, før de når ned til rotterne på deres skjulesteder, må man nok konkludere, at der ikke er megen grund til optimisme.

For fuldstændighedens skyld bør det også nævnes, at nogle af de pågældende apparater kører med en lydstyrke på op mod 130 dB - kraftigere end lydstyrken bag en startende jetjager - og langt over, hvad der regnes for skadeligt for det menneskelige øre - og når vi ikke kan høre lyden, kan vi jo heller ikke så let blive advaret, selv om apparaterne normalt er udstyret med en rød lampe, der angiver, at de er tændt.

For øjeblikket ser det altså ikke ud til, at ultralydsapparaterne vil få en større betydning i rottebekæmpelsen end den mirakuløse fløjte, rottefængeren fra Hameln siges at have anvendt for at løse ét af datidens akutte rotteproblemer.

Konsulent for Jylland

Torben Frode Jensen,
Langdalsvej 38 C,
8220 Brabrand
Tlf. og fax: 8626 2988
E-mail: Obfuscated Email

Konsulent for Øerne

Peter Weile,
Strandgade 29,
1401 København K.
Tlf.: 3266 0325
Fax: 3266 0318
E-mail: Obfuscated Email