Meddelelser fra konsulenter i rottebekæmpelse

Nedenfor findes et bredt udsnit af meddelelser fra Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse siden 1979.

I det omfang meddelelserne omhandler anvisninger og fremgangsmåder i relation til rottebekæmpelse, så forventes firmaer og kommuner at følge anvisningerne i deres rottebekæmpelse. 

Nr 37 - Ændring af Miljøbeskyttelsesloven samt ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (januar 2019)

Nr. 36 - Tilsynspligtige ejendomme (juli 2018)

Nr. 35 - Godkendelse af chlorophacinon som aktivstof i rottebekæmpelsesmidler og generel information om antikoagulanter og brugen af dem i rottebekæmpelsen (juni 2015)

Nr. 34 - Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter m.v. (juli 2012)

Nr. 33 - Statistik om rottebekæmpelsen (marts 2012)

Nr. 32 - Rottebekæmpelse og sekundær forgiftning af rovfugle, ugler og mindre rovpattedyr ( marts 2011)

Nr. 31 - Stop for besiddelse af rottegift for ikke autoriserede personer (juli 2010)

Nr. 30 - 2008 rekordår for antallet af anmeldelser (juli 2009) 

Nr. 29 - Stop for udleveringen af rottegift til landmænd med lukkede svinebesætninger (oktober 2008) 

Nr. 28 - Kommunal rottebekæmpelse - tal og tendenser (juni 2008)

Nr. 27 - Oplysninger om kommunernes rottebekæmpelse 1996-2001 (november 2002)

Nr. 26 - Katte som rottebekæmpere - dur de ? (august 2001)

Nr. 25 - Ny bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter (august 2001)

Nr. 24 - Statistik om rottebekæmpelsen (september 2000)

Nr. 23 - Orientering fra Miljøstyrelsen vedrørende nye regler for køb, salg og anvendelse af rottegift (august 2000)

Nr. 22 - Statistik om rottebekæmpelsen (december 1999)

Nr. 21 - Sikring i forbindelse med udlægning af rottegift (september 1999)

Nr. 20 - Udlevering af rottegift til borgerne (februar 1999)

Nr. 19 - Rottebestanden i Danmark - før og nu (oktober 1998)

Nr. 18 - Ny bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter (september 1997)

Nr. 17 - En analyse af rotteangreb på fynske levnedsmiddelvirksomheder (juni 1997)

Nr. 16 - Oplysninger om kommunernes rottebekæmpelse i 1995 (oktober 1996)

Nr. 15 - Høns, hønseæg, duer og gnaverbekæmpelsesmidler (november 1995)

Nr. 14 - Erfaringer fra kommunernes indberetningsskemaer om rottebekæmpelsen (august 1995)

Nr. 13 - Kloakrotteangreb - og hvad så? (februar 1994)

Nr. 12 - Forbud mod brug af limfælder til bekæmpelse af rotter (december 1992)

 

Nr. 11 - Den kommunale rottebekæmpelse, sikringsaftaler og udlevering af rottegift (februar 1991)

 

Nr. 10 - De antikoagulerende midler i rottebekæmpelsen (november 1990)

 

Nr. 09 - Forgiftningsrisiko i forbindelse med introduktion af to nye antikoagulanter i rottebekæmpelsen (oktober 1988)

Nr. 08 - Pudderpræparater - trædegifte (september 1988)

Nr. 07 - Rottebekæmpelse med fælder (januar 1987)

Nr. 06 - Oversigt over de antikoagulerende midler (oktober 1984)

Nr. 05 - Rottegiftes farlighed (oktober 1984)

Nr. 04 - Kan rotterne bekæmpes med ultralyd? (november 1981)

Nr. 03 - Kan en rottebestand udryddes med en enkelt giftudlægning? (september 1980)

Nr. 02 - Delvis slut med Thalliumsulfaten (november 1979)

Nr. 01 - Risikoen for forgiftning af hunde med rottegifte (august 1979)