Meddelelser fra konsulenter i rottebekæmpelse

Nedenfor findes et bredt udsnit af meddelelser fra Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse siden 1979.

I det omfang meddelelserne omhandler anvisninger og fremgangsmåder i relation til rottebekæmpelse, så forventes firmaer og kommuner at følge anvisningerne i deres rottebekæmpelse. Det skal dog bemærkes, at for nogle af meddelelserne er indholdet ikke længere gældende, de er derfor mærket HISTORISK. For de øvrige meddelelser specielt de lidt ældre er indholdet stadig relevant, selvom henvisninger til fx bekendtgørelser, vejledninger og kontaktoplysninger er forældet.

Nr. 41 - Ændringsbekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (september 2022) og særlig betydning mht. forbud mod privat bekæmpelse og handlingsplaner (januar 2023)

Nr. 40 - Rottebekæmpelse – nyansatte uden autorisation (november 2020)

Nr. 39 - Meddelelse til alle kommuner og bekæmpelsesfirmaer om tilsyn og bekæmpelse af rotter på minkfarme (november 2020)

Nr. 38 - Miljøstyrelsen godkender ny type rottegift (maj 2020)

Nr 37 - Ændring af Miljøbeskyttelsesloven samt ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (januar 2019)

Nr. 36 - Tilsynspligtige ejendomme (juli 2018)

Nr. 35 - Godkendelse af chlorophacinon som aktivstof i rottebekæmpelsesmidler og generel information om antikoagulanter og brugen af dem i rottebekæmpelsen (juni 2015)

Nr. 34 - Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter m.v. (juli 2012) HISTORISK

Nr. 33 - Statistik om rottebekæmpelsen (marts 2012)

Nr. 32 - Rottebekæmpelse og sekundær forgiftning af rovfugle, ugler og mindre rovpattedyr ( marts 2011)

Nr. 31 - Stop for besiddelse af rottegift for ikke autoriserede personer (juli 2010)

Nr. 30 - 2008 rekordår for antallet af anmeldelser (juli 2009) 

Nr. 29 - Stop for udleveringen af rottegift til landmænd med lukkede svinebesætninger (oktober 2008) HISTORISK 

Nr. 28 - Kommunal rottebekæmpelse - tal og tendenser (juni 2008)

Nr. 27 - Oplysninger om kommunernes rottebekæmpelse 1996-2001 (november 2002)

Nr. 26 - Katte som rottebekæmpere - dur de ? (august 2001)

Nr. 25 - Ny bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter (august 2001) HISTORISK

Nr. 24 - Statistik om rottebekæmpelsen (september 2000)

Nr. 23 - Orientering fra Miljøstyrelsen vedrørende nye regler for køb, salg og anvendelse af rottegift (august 2000) HISTORISK

Nr. 22 - Statistik om rottebekæmpelsen (december 1999)

Nr. 21 - Sikring i forbindelse med udlægning af rottegift (september 1999) HISTORISK

Nr. 20 - Udlevering af rottegift til borgerne (februar 1999)

Nr. 19 - Rottebestanden i Danmark - før og nu (oktober 1998)

Nr. 18 - Ny bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter (september 1997) HISTORISK

Nr. 17 - En analyse af rotteangreb på fynske levnedsmiddelvirksomheder (juni 1997)

Nr. 16 - Oplysninger om kommunernes rottebekæmpelse i 1995 (oktober 1996)

Nr. 15 - Høns, hønseæg, duer og gnaverbekæmpelsesmidler (november 1995)

Nr. 14 - Erfaringer fra kommunernes indberetningsskemaer om rottebekæmpelsen (august 1995)

Nr. 13 - Kloakrotteangreb - og hvad så? (februar 1994)

Nr. 12 - Forbud mod brug af limfælder til bekæmpelse af rotter (december 1992)

Nr. 11 - Den kommunale rottebekæmpelse, sikringsaftaler og udlevering af rottegift (februar 1991) HISTORISK

Nr. 10 - De antikoagulerende midler i rottebekæmpelsen (november 1990)

Nr. 09 - Forgiftningsrisiko i forbindelse med introduktion af to nye antikoagulanter i rottebekæmpelsen (oktober 1988)

Nr. 08 - Pudderpræparater - trædegifte (september 1988) HISTORISK

Nr. 07 - Rottebekæmpelse med fælder (januar 1987)

Nr. 06 - Oversigt over de antikoagulerende midler (oktober 1984)

Nr. 05 - Rottegiftes farlighed (oktober 1984)

Nr. 04 - Kan rotterne bekæmpes med ultralyd? (november 1981)

Nr. 03 - Kan en rottebestand udryddes med en enkelt giftudlægning? (september 1980)

Nr. 02 - Delvis slut med Thalliumsulfaten (november 1979) HISTORISK

Nr. 01 - Risikoen for forgiftning af hunde med rottegifte (august 1979)