Godkendte bekæmpelsesmidler

Midler mod rotter, mus, mosegrise (gnavermidler) og muldvarpe

Du kan finde en liste over godkendte midler til bekæmpelse af rotter i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase