Godkendte bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmidler mod rotter (og mus) må kun besiddes og anvendes, hvis de er godkendt af Miljøstyrelsen (eller er under afvikling, hvor fristen ikke er overskredet). Derudover er det strafbart at anvende rottemidler i strid med de vilkår, som er givet ved godkendelsen.

Du kan finde en liste over godkendte bekæmpelsesmidler i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase. For at fremsøge midler mod rotter og mus, kan du vælge ”vis avanceret søgning” og derefter vælge ”PT14 Rodenticider” under produkttype. Klikker du på ”Detaljer for alle produkter” i øvre venstre hjørne, kan du se brugsvilkårene for hvert middel, og du kan bruge Ctrl+F i din browser for at søge efter nøgleord som f.eks. ”R2”, ”kildebekæmpelse” eller ”husmus”.

I nogle tilfælde kan et middel fremgå af databasen som ”afmeldt” eller ”udløbet”, men med en afviklingsfrist for lovlig anvendelse og besiddelse, som endnu ikke er overskredet. Hvis du ikke kan finde et middel på listen over godkendte midler, kan det være en god idé at slukke for valgmuligheden ”medtag kun godkendte produkter” for at se, om midlet er afmeldt eller udløbet, men stadig må anvendes lovligt indtil fristen. 

Forhandler af rottegift

Bekæmpelsesmidler indeholdende antikoagulanter eller cholecalciferol til bekæmpelse af rotter (og mus) må kun udleveres til og besiddes af en autoriseret rottebekæmper. Det betyder, at du som forhandler er forpligtet til at kontrollere, at dine kunder har den korrekte autorisation, før de må købe midlerne. Kunden skal som udgangspunkt være R1-autoriseret, med mindre der på etiketten udtrykkeligt står, at midlet også må anvendes af R2-autoriserede.

Du kan kontrollere kundens autorisationsnummer her.

Da bekæmpelsesmidler indeholdende antikoagulanter eller cholecalciferol til bekæmpelse af rotter (og mus) kun må besiddes af personer med en rotteautorisation, og skal opbevares under lås, kræver det også, at du som forhandler skal have en ansat med korrekt autorisation, som er ansvarlig for opbevaring og udlevering af midlerne. Hvis du forhandler midler der kun må opbevares og anvendes af en person med en R1-autorisation, skal din ansat have en R1-autorisation. Forhandler du kun produkter, der må opbevares og anvendes af en R2-autoriseret, er det nok, at din ansat har en R2-autorisation.