Godkendte bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmidler mod rotter (og mus) må kun besiddes og anvendes, hvis de er godkendt af Miljøstyrelsen (eller er under afvikling, hvor fristen ikke er overskredet). Derudover er det strafbart at anvende rottemidler i strid med de vilkår, som er givet ved godkendelsen.

Du kan finde en liste over godkendte bekæmpelsesmidler i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase. For at fremsøge midler mod rotter og mus, kan du vælge ”vis avanceret søgning” og derefter vælge ”PT14 Rodenticider” under produkttype. Klikker du på ”Detaljer for alle produkter” i øvre venstre hjørne, kan du se brugsvilkårene for hvert middel, og du kan bruge Ctrl+F i din browser for at søge efter nøgleord som f.eks. ”R2”, ”kildebekæmpelse” eller ”husmus”.

I nogle tilfælde kan et middel fremgå af databasen som ”afmeldt” eller ”udløbet”, men med en afviklingsfrist for lovlig anvendelse og besiddelse, som endnu ikke er overskredet. Hvis du ikke kan finde et middel på listen over godkendte midler, kan det være en god idé at slukke for valgmuligheden ”medtag kun godkendte produkter” for at se, om midlet er afmeldt eller udløbet, men stadig må anvendes lovligt indtil fristen.