Forhandler af rottegift

Hvis du er forhandler af rottegift, kan du her se hvilke krav der stilles til dig

Bekæmpelsesmidler indeholdende antikoagulanter eller cholecalciferol til bekæmpelse af rotter (og mus) må kun udleveres til og besiddes af en autoriseret rottebekæmper. Det betyder, at du som forhandler er forpligtet til at kontrollere, at dine kunder har den korrekte autorisation, før de må købe midlerne. Kunden skal som udgangspunkt være R1-autoriseret, med mindre der på etiketten udtrykkeligt står, at midlet også må anvendes af R2-autoriserede.

Du kan kontrollere kundens autorisationsnummer her.

Da bekæmpelsesmidler indeholdende antikoagulanter eller cholecalciferol til bekæmpelse af rotter (og mus) kun må besiddes af personer med en rotteautorisation, og skal opbevares under lås, kræver det også, at du som forhandler skal have en ansat med korrekt autorisation, som er ansvarlig for opbevaring og udlevering af midlerne. Hvis du forhandler midler der kun må opbevares og anvendes af en person med en R1-autorisation, skal din ansat have en R1-autorisation. Forhandler du kun produkter, der må opbevares og anvendes af en R2-autoriseret, er det nok, at din ansat har en R2-autorisation.