Hvorfor har vi en strategi?

Der er flere grunde til at følge og håndhæve resistensstrategien i rottebekæmpelsen:

  • Med brug af de stærkeste aktivstoffer stiger risikoen for ophobning af antikoagulanter i vores omgivelser til fare for miljøet og faunaen.
  • Risikoen for primære og sekundære forgiftninger stiger ved brug af de stærke antikoagulanter, hvad der kan få alvorlige konsekvenser for vores rovfugle og rovdyr.
  • Med en resistensstrategi kan vi forsinke udviklingen af resistens samt hindre, at resistens bliver mere hyppigt forekommende.
  • De eneste godkendte kemiske midler til bekæmpelse af rotter er antikoagulanterne. Med en resistensstrategi bestræber vi os på, at disse midler også er anvendelige i den fremtidige rottebekæmpelse.

Selvom antikoagulanterne er miljøfarlige stoffer, så har de også nogle gode egenskaber, som gør dem anvendelige til bekæmpelse af rotter:

  • Der findes modgift, der kan ophæve en antikoagulant forgiftning.
  • Antikoagulanter har en forsinket virkning. Typisk giver de først rotten forgiftningssymptomer efter tre til seks dage, hvilket gør, at rotterne sjældent udvikler ædeskyhed overfor antikoagulanterne.