Hvor er der fundet resistens?

I Danmark var det på halvøen Bjerre Herred mellem Horsens og Vejle, de første resistente rotter blev rapporteret af en rottebekæmper i 1962.

Det drejede sig om fem til seks gamle gårde ved landsbyen Hornum, men senere undersøgelser antydede, at resistensen allerede på det tidspunkt havde bredt sig til et væsentlig større område.

I dag forekommer resistente rottebestande over det meste af Danmark. Dog synes resistens at være mindre udbredt i Nordjylland og i Nordsjælland end i resten af landet. Da der ikke har været lavet en systematisk kortlægning af forekomsten af resistens siden 2008, er den nøjagtige udvikling i restistens ikke kendt i dag. Det vurderes dog, at de fleste rottebestande fortsat vil kunne bekæmpes med de milde antikoagulanter

Mange af områder i det østlige Jylland og sydlige Sjælland, hvor resistens blev opdaget først, har i dag mere eller mindre udbredt forekomst af rottebestande, som ikke alene er resistente mod de svageste antikoagulaner, men som også er resistente mod de mere potente antikoagulanter som bromadiolon og difenacoum.