Er det resistens?

Når en rottebekæmpelse ikke er succesfuld, så er årsagen ikke nødvendigvis resistens. Ofte er årsagen til fortsat rotte – og museforekomst en eller flere af følgende:

  • At der fra begyndelsen ikke er udført en tilstrækkelig god bekæmpelse. Det vil sige, at der ikke er blevet fulgt op i bekæmpelsen, indtil der ikke længere er rotte- eller museaktivitet.
  • At størrelsen og omfanget af rotte- og musebestanden og dens udbredelse ikke er nøje undersøgt før tilrettelæggelsen af bekæmpelsen.
  • At der i kraft af fejlbedømmelse af rotte- eller musebestanden udlægges for lidt gift (også selvom udlægningen foretages af flere omgange).
  • At der ikke er opsat tilstrækkelig med depoter.
  • At der ikke er taget højde for et bestemt fødevalg.
  • At et andet produkt, men med samme aktivstof, ville give bedre resultater.
  • At der ikke fokuseres på alternativer til giften for at ramme eventuelle ædesky rotter eller mus.
  • At bekæmperen ikke har gjort sig bekendt med generel rotte- eller museadfærd- og biologi.
  • At bekæmperen ”plejer at gøre sådan”. Det, der virker et sted, virker ikke nødvendigvis igen.

Ovenstående uddybes i Miljøstyrelsens Tjekliste for identifikation af resistens, som du kan se her.