Resistensstrategi

Ved en bekæmpelse af rotter med antikoagulanter skal der anvendes den antikoagulant med det svageste aktivstof først med mindre, der er konstateret resistens.

I praksis betyder det, at al bekæmpelse med antikoagulanter indledes med brug af et produkt baseret på enten coumatetralyl eller chlorophacinon, med mindre der på forhånd er velbegrundet mistanke om resistens.

Når der er velbegrundet mistanke om- eller bekræftet genetisk resistens, skal bekæmpelse med antikoagulanter ske med brug af produkter baseret på aktivstofferne brodifacoum, flocoumafen og/eller difethialon.