Nedarvning af resistens

Resistens er en arvelig betinget egenskab. At noget er arveligt betyder, at den genetiske egenskab kan blive viderebragt til afkom via det genetiske arvemateriale (DNA).

Resistens er en dominant egenskab. At et gen er dominant betyder, at egenskaben bliver udtrykt, selvom et individ kun har fået en kopi af genet fra den ene af forældrene.

Gener stammer fra begge forældre

Alle gener består af to kopier, hvis ophav kan spores til en kopi af genet fra henholdsvis den ene og den anden forælder. Hvis begge forældrerotter er resistente, kan de hver især viderebringe en kopi af det resistente gen til afkommet.

Man kan skelne mellem rotter eller mus, der har arveanlægget i enten dobbeltdosis (homozygote resistente) og i enkeltdosis (heterozygote resistente).

I den nedenstående tegning er der givet et eksempel på, hvordan resistens gives videre til rottens eller musens afkom. Hver æg- eller sædceller indeholder kun en kopi af genet, og det er i figuren angivet ved enten et r eller R.

undefined

Mendelsk udspaltning

Her er den resistente kopi angivet ved R og det almindelige følsomme allel ved r. Nedarvning af resistens følger almindelige såkaldt Mendelsk udspaltning, hvor forældrenes alleler udspaltes uafhængigt af andre gener.

I dette tilfælde er den ene forældrerotte-/mus heterozygote resistent (Rr), og den anden er følsom (rr).

Ved kombination af hver af forældrenes to alleler ses det, at halvdelen af afkommet ligner den ene heterozygote resistente forælder og den anden halvdel den følsomme forælder.