Hvor får rotter adgang til vitamin K?

Rotter og mus, der ikke er resistente og som får antikoagulanter , har ikke umiddelbart adgang til tilstrækkelige naturlige forekomster af modgift (vitamin K 1 ).

Noget tyder dog på, at blandt andet helsæds-ensilage af majs indeholder så store mængder vitamin K 1 , at rotter eller mus med adgang til majsensilage her vil kunne få en modgift. Det vides dog ikke, hvor store mængder de skal æde af majsen for at kunne modstå giften.

De vitamin K 2 -producerende bakterier i dyrenes tarme producerer ikke tilstrækkeligt med vitamin K til, at de vil kunne virke som en modgift.

Vitamin K 3 , som findes i for eksempel svine- og hønsefoder, kan ikke virke som modgift.

Vitamin K 3 er et syntetisk produkt, som skal omdannes, før det kan indgå i selve vitamin K-cyklussen.

Følsomme rotter kan ikke udnytte vitamin K 3 , men nogle resistente rotter kan udnytte denne kilde som ekstra kilde til vitamin K.