Betydning af vitamin K

Vitamin K 1 virker som modgift ved alle antikoagulante forgiftninger. Ved forgiftninger med 2. generationsantikoagulanter vil der typisk være behov for gentagne behandlinger med vitamin K 1 , fordi disse antikoagulanter har en lang halveringstid og derfor vil være i kroppen på et forgiftet dyr i lang tid.

Der tales tit om, at rotter på landbrugsejendomme, der æder gift, kan modvirke effekten ved at æde af for eksempel svine- eller hønsefoder, som ofte har tilsat vitamin K 3 . Men vitamin K 3 har vist sig ikke at kunne virke som modgift.

Oversigt over de grundlæggende tre former for vitamin K, hvor og hvordan de produceres og deres funktion:

  • Vitamin K 1 (phylloquinon): Findes i de grønne plantedele og især de mørkegrønne grøntsager som spinat, kål og broccoli. Det er denne form som virker som modgift og skal indgives ved forgiftning med antikoagulant. I landbruget er for eksempel ensilering af majs blevet mere almindeligt. Helsædsensilering af majs udgør en naturlig vitamin K 1 kilde og vil derfor kunne virke som modgift.
  • Vitamin K 2 (menaquinon): Vitamin K 2 produceres blandt andet af den eksisterende bakterieflora i tarmen. Kroppen får cirka halvdelen af den nødvendige mængde vitamin K i form af K 2 -vitamin. Derudover findes Vitamin K 2 også i mejeriprodukter, kød og frugt. Vitamin K 2 er vigtig for blandt andet knogle- og arteriefunktionen, idet vitamin K 2 sikrer transport af calcium væk fra årene og ud i knoglerne, så vitamin K 2 forebygger knogleskørhed og åreforkalkning.
  • Vitamin K 3 (menadion): Er et syntetisk fremstillet produkt, som typisk tilsættes dyrefoder, som er et billigt alternativ til de øvrige vitamin K former. Det er ikke et egentlig vitamin, men en forløber for blandt andet phylloquinonen (K 1 ), som kan omdannes i kroppen og indgå i vitamin K cyklussen. Vitamin K 3 kan ikke virke som modgift hos rotter eller mus, som har ædt antikoagulanter. Grunden er, at vitamin K 3 skal omdannes til vitamin K 1 af et enzym (vitamin k epoxid reduktase), som hæmmes af antikoagulanten og dermed stopper omdannelsen, og der kan ikke længere produceres de livsvigtige blodkoaguleringsfaktorer.

Læs mere om hvor rotter kan få adgang til vitamin K