Biokemisk resistens

Antikoagulanter har, som navnet antyder, en hæmmende virkning på blodets størkningsevne (koagulation).

Når rotter eller mus æder en antikoagulant, vil aktivstoffet - for eksempel bromadiolon - binde sig til et enzym (vitamin K epoxid reduktase, VKOR), som medvirker til en cyklisk omdannelse af vitamin K. Omdannelsen af vitamin K foregår i gnaverens levermembran.

Under den cykliske omdannelse af vitamin K dannes der prothombin (se tegning), som indgår i dannelsen af de vigtige blodkoaguleringsfaktorer. Uden blodkoaguleringsfaktorerne vil en rottes eller mus’ blod ikke kunne størkne og hvis der opstår sår eller indre bristninger af de små blodkar, vil gnaveren forbløde.

Figuren viser: Med binding af antikoagulanten til VKOR forhindres eller hæmmes den cykliske omdannelse af vitamin K og derfor dør rotten eller musen af blandt andet indre blødninger.

Med binding af antikoagulanten til VKOR forhindres eller hæmmes den cykliske omdannelse af vitamin K og derfor dør rotten eller musen af blandt andet indre blødninger.

Gnaveren dør, når vitamin K slipper op  

Hos alle pattedyr og dermed også rotter og mus findes der en mindre pulje af vitamin K. Men ved antikoagulantpåvirkning vil de eksisterende reserver efter et par dages forløb være opbrugt, og blodet mister sin evne til at koagulere.

Det er netop denne pulje af vitamin K, som bevirker, at antikoagulanter har en langsom virkning, og dermed får rotten eller musen det først dårligt og dør, når reservepuljen er opbrugt.

Virkningen af antikoagulantet kan ophæves ved at indtage modgiften  vitamin K1.

Resistens hos rotter og mus

Hos resistente rotter og mus er der sket en funktionel forandring af VKOR-enzymet, så det ikke i samme omfang lader sig hæmme af antikoagulanter.

Samtidig har baggrunden for den funktionelle ændring haft den konsekvens, at det ændrede enzym er mindre effektivt, og det har medført et større behov for Vitamin K, men altså kun hos resistente rotter og mus.

En resistent rotte eller mus, som ikke får tilstrækkeligt med vitamin K, vil ikke kunne opretholde normal blodkoaguleringsfunktion og vil derfor dø af indre blødninger.