Udlægning af gift

Når der anvendes gift til bekæmpelse af rotter så er der to måder, hvorpå giften kan udlægges; enten anvendes traditionel eller intervaludlægning. Uanset udlægningsmetoden er det vigtigt, at etikettens anvisninger ALTID følges.

Traditionel udlægning af antikoagulanter bør kun omfatte midler svagere end flocoumafen, brodifacoum og difethialon. Grunden til, at der skelnes mellem de svagere 1. og 2. generations antikoagulanter og de meget stærke 2. generations antikoagulanter skyldes, at rotter ofte skal indtage en eller flere doser af de svagere antikoagulanter for at dø, mens rotter i princippet kan nøjes med én enkelt dosis af gifte med aktivstofferne flocoumafen, brodifacoum og difethialon.