Sporing i bekæmpelse

Som det fremgår af ”Forløb af rottebekæmpelsen”, anbefales brug af f.eks. ugiftig føde til at få overblik over bestandens størrelse og blandt andet på den baggrund at afgøre, om gift er det rigtige valg i den enkelte bekæmpelse, eller om bekæmpelsen med fordel kan foretages ved brug af fælder.

Fordelen ved at udlægge ugiftigt lokkemiddel er, at det kan udlægges uden for gift- og fældedepoter, og kan udlægges, hvor rotterne typisk færdes. Mængden af føde afvejes forud for udlægningen og den resterende mængde afvejes ved indsamlingen. På baggrund af indtaget f.eks. over et enkelt døgn eller tre afvejninger over tre på hinanden følgende døgn, kan man få et godt overblik over bestandens størrelse, hvor der er aktivitet og hvor man skal intensivere opsætningen af gift eller fælder efterfølgende. Man skal dog være opmærksom på, at ikke kun rotter vil kunne spise af den udlagte føde.

En anden mulighed er benyttelse af sporing. Skal sporingen foregå udendørs, vil mel og/eller talkum, som typisk anvendes til sporing indendørs ikke være egnet. Udendørs er nemmeste form for sporing udlægning af sand på små områder (ca. 20 x 20 cm). Overfladen udglattes efter hver inspektion. Mel og/eller sandspor udlægges mange steder på og evt. inde ejendommen og typisk, hvor rotter formodes at færdes. Som for udlægning af ugiftigt foder, bør der foretages daglige observationer som minimum over en dag, men gerne over tre på hinanden følgende dage.

Til klassificering af rotteaktivitet benyttes følgende scoretal

  • 0 = ingen tegn på aktivitet
  • 1 = < 20 % af spor”plade” har fodspor
  • 2 = 20 – 40 % af spor”plade” har fodspor
  • 3 = 41-60 % af spor”plade” har fodspor
  • 4 = 61-80 % af spor”plade” har fodspor
  • 5 = > 80 % af spor”plade” har fodspor

Hvis man vælger at udlægge spor under selve bekæmpelsesforløbet. Så vær opmærksom på at spor”felterne” ikke bør udlægges i umiddelbar forbindelse med opsatte giftdepoter og/eller fælder.

Billedet viser: Udlæggelse af sandspor udendørs. Brug af fugtig strandsand.

Udlæggelse af sandspor udendørs. Brug af fugtig strandsand.