Bekæmpelsesvejledning

Bekæmpelsesvejledning

Bekæmpelse alene er aldrig løsningen på et rotteproblem. Giften (og eller fælder) kan fjerne problemet midlertidig, men finder man ikke og fjerner man ikke årsagen til rotteforekomsten i hele rotteforekomstens udbredelse, ja, så vil det blot være et spørgsmål om tid førend rotteproblemet genopstår.

Rottebekæmpelse er meget mere end blot at udlægge gift og/eller opstille fælder. Faktisk bør den undersøgende og forebyggende indsats udgøre størsteparten af den enkelte rottebekæmpelse for derved at give bekæmperen mulighed for at træffe de rigtige valg med hensyn til bekæmpelsesmetode samt til målretning af bekæmpelsen.

 

Se hele bekæmpelsesvejledningen her