Oversigt over antikoagulanter

Antikoagulanter opdeles i 1. og 2. generations antikoagulanter.

Første generations antikoagulanter

Chlorophacinon

Chlorophacinon er af indandiontypen og er olieopløseligt. Er lidt svagere i sin virkning over for rotter end coumatetralyl. Akut giftighed – rotte, LD50: 20,5 mg/kg.

Coumatetralyl

Er lidt kraftigere i sin virkning end chlorophacinon. Ikke ret effektiv over for husrotte og husmus. Akut giftighed - rotte, LD50: 16,5 mg/kg og mus, LD50: > 1000 mg/kg.

Miljøstyrelsen sidestiller de 2 første generations antikoagulanter, hvilket betyder, at ved påbegyndelse af en bekæmpelse med brug af gift, skal bekæmperen vælge midler med et af ovenstående aktiv stoffer, med mindre at der er dokumenteret resistens.

Hvis et middel til bekæmpelse af rotter ikke findes i en formulering med det svageste aktivstof, vil det dog være lovligt at anvende et trin højere middel. I bekæmpelsessituationer, hvor der forekommer både rotter og mus, vil det endvidere være tilladt at vælge den (svageste) antikoagulant, som er effektiv over for både rotter og mus. Det vil konkret sige midler med aktivstoffet bromadiolon. 

Anden generations antikoagulanter

Bromadiolon

Effektiv i enkelt dosis over for begge rottearter. Stor akut giftighed - rotte, LD50: 1,1 mg/kg og husmus, LD50 : 1,75 mg/kg.

Difenacoum

Meget effektiv over for begge rottearter. Stor akut giftighed - rotte, LD50: 1,8 mg/kg og husmus, LD50: 0,8 mg/kg).

Brodifacoum

Meget kraftigt virkende med meget høj akut giftighed - rotte, LD50: 0,25-0,40 mg/kg og husmus LD50: 0,4 mg/kg). Effektiv over for de fleste gnaverarter i enkelt dosis. Ingen resistens konstateret mod aktivstoffet i Danmark.

Flocoumafen

Meget kraftigt virkende. Høj akut giftighed - rotte, LD50: 0,25-0,46 mg/kg og husmus, LD50: 1,13 mg/kg). Effektiv over for husmus og rotter efter en enkelt indtagelse. Ingen resistens konstateret mod aktivstoffet i Danmark.

Difethialon

Høj akut giftighed - rotte, LD50: 0,42-0,62 mg/kg og mus, LD50: 1,29 mg/kg). Virksom efter en enkelt indtagelse. Ingen resistens konstateret mod aktivstoffet i Danmark.

I Danmark forekommer resistens overfor 1. generations antikoagulanterne samt de milde 2. generations antikoagulanter (bromadiolon og difenacoum).

Alle 2. generations antikoagulanter er i dag klassificeret som PBT stoffer (Persistente/svært nedbrydelig, Bioakkumulerende/ophobes i fødekæden og Toksisk/giftig). Ligeledes vurderes antikoagulerende gifte med en koncentration på 30 ppm eller derover at være skadende for formeringsevnen.