Antikoagulanter

Den første antikoagulant warfarin blev introduceret i 1950 og i de efterfølgende 3-4 årtier blev andre og stærkere antikoagulanter introduceret, hvoraf difethialon er den sidste ankommende antikoagulant fra 1986.

Antikoagulerende rottegift har vist sig at være et effektivt kemisk bekæmpelsesmiddel i vores bestræbelser på at slå rotter ihjel. De antikoagulerende gifte er i dag de eneste tilladte kemiske bekæmpelsesmidler til rotter i Danmark.

Hvordan virker antikoagulanter

Alle antikoagulanter er blødningsforstyrrende stoffer, som bevirker, at blodet ikke kan størkne (koagulere). Vitamin K er et vigtigt molekyle for den livsvigtigt blodkoagulerende proces. I leveren omdannes vitamin K ved hjælp af enzymet vitamin K2,3 epoxid reductase (VKOR), som gør, at kroppen kan opretholde en normal koaguleringsfunktion. Alle antikoagulanter påvirker VKOR negativt og uden omdannelse af vitamin K er kroppen ikke i stand til at opretholde en normal koagulation af blodet. Koagulationsevnen påvirkes først efter 3 til 4 dage, når kroppens pulje af vitamin K er opbrugt. Efter indtag af en dødelig dosis, vil døden derfor først indtræde efter 3 til 6 dage. Virkemåden er ens for alle de antikoagulerende gifte, såvel milde som stærke.