Kommuner og rottebekæmpere

undefined

I Danmark har kommunerne ansvaret for en effektiv rottebekæmpelse ved hjælp af kommunale rottebekæmpere eller ansatte i et bekæmpelsesfirma.

Det er Miljøministeriet, der har ansvaret for lovgivningen på området. Dette er udmøntet i Miljøbeskyttelsesloven og den nyeste bekendtgørelse nr. 1686 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Som uddybning af teksten i bekendtgørelsen har Miljøstyrelsen lavet en vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019. Ud over forklaring af lovgivningen på rotteområdet indeholder vejledningen også nogle faglige tillæg, der omhandler emner som praktisk bekæmpelse, biologi og rottebekæmpelsesmidler. 

Stop for permanent udlægning

For at begrænse udbredelsen af antikoagulanter, og dermed risikoen for negative miljø- og sundhedseffekter, har Miljøstyrelsen i de senere år stillet vilkår om, at antikoagulante rotte- og musegifte ikke må udlægges permanent. Dvs. at midlerne kun må benyttes, når der er konstateret forekomst af rotter eller mus. 

I den forbindelse har Miljøstyrelsen, Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udsendt et fælles brev om gældende retningslinjer for sikringsordninger. Brevet kan læses her

Det er ikke længere muligt for kommunerne at indberette data til styrelsen på denne hjemmeside. Data skal indberettes i Rottehullet hos Danmarks Miljøportal.

Adgangen til databasen er midlertidig ude af drift, vi arbejder på sagen!