Kommuner og rottebekæmpere

undefined

I Danmark har kommunerne ansvaret for en effektiv rottebekæmpelse ved hjælp af kommunale rottebekæmpere eller ansatte i et bekæmpelsesfirma.

Stop for permanent udlægning
For at begrænse udbredelsen af antikoagulanter, og dermed risikoen for negative miljø- og sundhedseffekter, har Miljøstyrelsen i de senere år stillet vilkår om, at antikoagulante rotte- og musegifte ikke må udlægges permanent. Dvs. at midlerne kun må benyttes, når der er konstateret forekomst af rotter eller mus.
I den forbindelse har Miljøstyrelsen, Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udsendt et fælles brev om gældende retningslinjer for sikringsordninger. Brevet kan læses her .

Rottebekendtgørelsen har pr. 1. juli 2016 fået nyt nummer  bekendtgørelse nr. 913 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Årsagen til ændringen er, at rottebekæmpelsen er flyttet fra Naturstyrelsen og til den nye Styrelse for Vand- og Naturforvaltning. Det eneste, der er ændret, er nummeret og navnet på styrelsen.

Med rottebekendtgørelsen i 2012 blev der indført krav til kommunerne om opsætning af rottespærrer, se § 7 i bekendtgørelsen . 76 % af landets kommuner har deltaget i en evaluering af kommunernes opsætning af rottespærrer. Evalueringen viser, at bekendtgørelsens krav om opsætning af rottespærrer har haft flere effekter på rottebekæmpelsen bl.a. større fokus og øget indsats på rotteområdet samt flere udbedringer af utætte kloakledninger, læs nærmere i Rapport om evaluering af kommunernes opsætning af rottespærrer samt tilhørende Bilagsrapport .

Styrelsen har i foråret 2015 udgivet vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter . Udover en gennemgang af paragrafferne i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter indeholder vejledningen syv mere praktisk rettede tillæg om f.eks. biologi, rottespor og praktisk bekæmpelse. Vejledningen er stadig gældende med undtagelse af afsnit 6.9 Autorisation af udenlandske ansøgere.

Styrelsen har udarbejdet en vejledning om tilknyttede aktiviteter og afgrænsningen af aktiviteterne i forhold til vandselskabernes hovedvirksomhed og serviceselskaber. Se vejledningen her  

  • Autorisationskursus i rottebekæmpelse
  • English version

Nu er det forår og tid til forårskampagne samt indberetning til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Derfor har styrelsen sendt  Information og nyheder om rottebekæmpelse  til kommunerne og bekæmpelsesfirmaerne.

Det er ikke længere muligt for kommunerne at indberette data til styrelsen på denne hjemmeside. Data skal indberettes i Rottehullet hos Danmarks Miljøportal.

Adgangen til databasen er midlertidig ude af drift, vi arbejder på sagen!