Vilkår for brug af danske offentlige data

Miljøstyrelsen giver brugsret til de data, der indgår i nærværende rotterapportmodul, på nedenstående vilkår. Data i rotterapportmodulet er baseret på indberettede data i den fællesoffentlige rottedatabase under Danmarks Miljøportal. Din ret til at benytte dokumenter og billeder/grafer, som du får adgang til via rotterapportmodulet, afhænger af ophavsretsloven og den øvrige lovgivning.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vores vilkår reguleres af dansk ret og er i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende retten til at videreanvende den offentlige sektors informationer ("PSI-loven").

Brugsret

Miljøstyrelsen giver verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv og ubegrænset brugsret til vores åbne data. Disse data kan bl.a.:

  • kopieres, distribueres og offentliggøres,
  • ændres og sammensættes med andet materiale,
  • bruges kommercielt og ikke-kommercielt.

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som, at Miljøstyrelsen godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Kildeangivelse

Ved brug af data skal følgende tekst indsættes: “Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data”.

Myndighedens rettigheder og ansvar

Miljøstyrelsen stiller data til rådighed, som de er, og har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Miljøstyrelsen garanterer ikke den fortsatte rådighed af data og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

Ansvarsfraskrivelse

Fejlinformation som følge af fejl i data hæfter Miljøstyrelsen ikke for, ligesom Miljøstyrelsen ikke hæfter for erstatningskrav som følge af brugen af rotterapportmodulet. Ansvaret for datas kvalitet, dokumentation og ajourføring bæres af de datagenererende myndigheder i henhold til Dataansvarsaftalen for Danmarks Miljøportal.

Det bemærkes, at bilagene til Dataansvarsaftalen løbende opdateres på Danmarks Miljøportal som følge af opgave- og lovændringer mv., men disse bilag kan ikke betragtes som en fyldestgørende juridisk beskrivelse.