Rotteanmeldelser inkl. rotter registreret på kampagnebesøg i landzone/landbrugsejendomme i byzone

Viser i perioden 2007-2014 både anmeldelser og rotter fra kampagnebesøg, der ikke tidligere blev anmeldt, sammenlignet med årene 2015 – nu, hvor rotter fra kampagnebesøg også registreres som anmeldelser.