Rotteanmeldelser (indendørs/udendørs)

Viser antal rotteanmeldelser. Samt fordelingen af anmeldelser indendørs og udendørs i absolutte tal eller som procent. Søger du oplysninger for år, hvor oplysningerne endnu ikke er fuldt opdaterede, bør du anvende procent, hvis du sammenligner med tidligere år.