Kommunernes og forsyningernes kloakrottebekæmpelse

Viser fordelingen af kommunens og forsyningens brug af aflivningsfælder, rottespærrer og gift i de offentlige dele af kloakken.