Kommunal rottebekæmpelse, udlicitering eller eget personale

Viser fordelingen i kommunerne mellem bekæmpelse udført af kommunalt ansat personale, udliciteret til et bekæmpelsesfirma eller en kombination.